tisdag 15 januari 2019

Partier vill stoppa anonym reklam i valrörelser

Politiska partier och kandidater i allmänna val ska kunna bötfällas om de är inblandade i anonym reklam. Förbudet mot marknadsföring utan avsändare gäller också kandidater i personval. Bakom förslaget står ledarna för samtliga åtta partier i alltinget. De vill samtidigt höja taket för bidrag till partier och enskilda kandidater.

De senaste valen till alltinget och det senaste kommunalvalet kantades av en mängd politisk propaganda utan avsändare. Reklamen gick ofta ut på att svartmåla politiska motståndare. Inte sällan användes osakliga eller missvisande argument. De anonyma propagandaspridarna köpte annonsplats för mångmiljonbelopp.

Inte minst fick smutskastningsreklamen stor spridning i sociala medier. Men personerna bakom kampanjerna valde att inte träda fram.

Nu vill ledarna för samtliga åtta partier i alltinget stoppa anonym propaganda i valrörelser. Enligt ett förslag ska partier och kandidater såväl i allmänna val som i partiers personval som på något sätt medverkar i sådan reklam kunna bötfällas.

Om förslaget blir verklighet får partier och kandidater alltså bara arbeta med marknadsföring som har en tydlig avsändare. Förslaget omfattar inte personer som inte ställer upp i val. De kan alltså även fortsättningsvis sprida anonym propaganda.

Men det är inte den enda föreslagna förändringen. De åtta partierna vill också höja maxbidraget från företag och privatpersoner till partier och kandidater från dagens 400 000 isländska kronor till 550 000. Dessutom får föreningar som ingår i partier ta emot bidrag på ytterligare 100 000 kronor. Och taket för anonyma donationer från privatpersoner till partiet höjs från 200 000 till 300 000 kronor.