tisdag 22 januari 2019

Piratpartiet lägger nygammalt förslag till grundlag

Piratpartiet lägger nu åter fram det sex år gamla förslaget till ny grundlag. Men huvudsyftet med förslaget är inte nödvändigtvis att det ska gå raka vägen genom alltinget. I stället vill Piratpartiet genom förslaget väcka nytt liv i debatten. De sex senaste åren har frågan haft mycket låg prioritet för tre olika regeringar.

Hösten 2012 röstade en klar majoritet av islänningarna för genomgripande förändringar av grundlagen. De tog bland annat ställning för en skilsmässa mellan stat och kyrka och för ett avskaffande av dagens valkretsindelning som gör att landsbygdsröster väger tyngre än storstadsröster i val till alltinget.

De huvuddrag som islänningarna folkomröstade om grundades på det arbete som utförts av ett grundlagsråd. Deras förslag genomgick en hel del förändringar under behandlingen i alltinget. Trots att det blev mindre radikalt var det alldeles för svårsmält för majoriteten. Socialdemokraterna och Gröna vänstern - som då satt i regeringen - var inte tillräckligt eniga för att genomföra förändringarna.

Sedan dess har Självständighetspartiet ingått i varje regering. Och därigenom har partiet kunnat bromsa eller blockera processen. I den koalition som nu styr Island - som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - finns visserligen en översyn med i regeringsförklaringen. Men Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson har sagt att han själv endast kan tänka sig mindre förändringar.

Nu försöker Piratpartiet få upp frågan på dagordningen igen. Partiet gör det genom att lägga ett förslag till ny grundlag som är i det närmaste identiskt med det förslag som rann ut i sanden före valet 2013. Förhoppningen om att det ograverat ska gå genom alltinget är inte stor. I stället är förhoppningen sannolikt att väcka liv i debatten och därmed agera i enlighet med utgången i den folkomröstning som hölls för drygt sex år sedan.

Här kan du läsa mer om grundlagsdebatten.