måndag 7 januari 2019

Rapport: Vulkanturism får besökare att utsätta sig för faror

Vulkanutbrott på Island får i allt större utsträckning turister att utsätta sig för faror. Lusten att uppleva ett utbrott på nära håll gör att många är beredda att bryta mot lagar och regler. Jakten efter sådana upplevelser gör dessutom att åtskilliga kan tänka sig att betala stora summor. Det visar en forskningsrapport publicerad i Geography and Environment.

Amy Donovan vid universitetet i Cambridge är den brittiska forskare som står bakom studien. Hon gjorde tre resor till Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun under 2014 och 2015 samt två resor till Eyjafjallajökulls utbrott 2010. Där arbetade hon på plats med olika forskningsprojekt.

Utbrottet i Bárðarbungas vulkaniska system pågick i ett halvår. Det skedde inte i vulkanens krater. I stället rörde sig magma i underjordiska sprickor från magmakammaren till Holuhraun norr om Vatnajökull. Inte sedan Lakis utbrott 1783 har ett isländskt vulkanutbrott producerat så stora mängder lava.

I rapporten berättar Amy Donovan om hur de forskare som hade tillåtelse att vistas nära vulkanen övernattade vid Drekagil. Färden till Holuhraun därifrån tog mellan tre och åtta timmar med jeep. Eftersom risken för att förgiftas av vulkangaser var överhängande kunde de inte riskera att stanna nära utbrottet över natten.

De giftiga gaserna var inte det enda skälet till att allmänheten inte fick tillträde till området. Almannavarnir, den isländska civilförsvarsmyndigheten, ansåg att det fanns en påtaglig risk för översvämningar - i synnerhet om utbrottet skulle flytta sig under Vatnajökull. De stora avstånden till bebyggelse gjorde att en evakuering skulle bli svår och långsam.

Beslutet att inte släppa in allmänheten fick hård kritik från delar av turistnäringen. Vissa hävdade att myndigheter, journalister och forskare försökte ha utbrottet för sig själva. De talade också om ett stort ekonomiskt bortfall - både på grund av avspärrningen av Vatnajökull och av förbudet att besöka Holuhraun.

Flera trotsade förbudet. Flera sådana fall uppmärksammades också i medierna. Amy Donovan redogör för några sådana fall i studien.

En grupp islänningar bötfälldes för att de tog sig förbi avspärrningarna och körde hela vägen fram till Holuhraun. De hade tidigare stoppats när de brutit mot förbudet. För att väcka mindre misstänksamhet försökte de ge sken av att vara forskare. De dömdes senare för att ha struntat i förbudet.

En helikopterpilot trotsade förbudet att landa vid Holuhraun. Själva landningen publicerades på Instagram av en av turisterna ombord. Piloten fick sparken för att inte ha följt myndigheternas beslut.

Amy Donovan skriver att förbudet möttes av stor frustration. På åtskilliga håll i världen har vulkanutbrott och dess konsekvenser - inte minst på Heimaey - gjorts tillgängliga för allmänheten. Det har skapat förväntningar på att få uppleva utbrott på plats.

Vissa anser sig dessutom ha en sådan rätt. Enligt sådana resonemang jämställs turister med till exempel forskare och journalister. Turister tycker sig ha lika stor rätt som forskare att få komma nära vulkanutbrott. Att det kan vara förenligt med livsfara brukar sällan ge upphov till några funderingar.

Under utbrottet vid Holuhraun utsattes enligt Amy Donovan många helikopterpiloter för stark press. Turer till området - som inte var olagligt att flyga över - gav stora intäkter. Men många besökare uttryckte starka önskemål om att piloten även skulle landa vid Holuhraun - något som var olagligt.

I jakten på de mest spektakulära bilderna från utbrottet var det många som ville flyga nattetid. Även detta bidrog till osäkerheten för piloterna. Många av de besökare som utsatte piloterna för press var själva pressade. Det rörde sig då om fotografer som hoppades kunna sälja bilder på utbrottet. För att komma nära utbrottet var många beredda att bryta mot lagen.

Upplevelsen av ett vulkanutbrott på plats har i allt högre utsträckning blivit ett slags vara. Därför tror Amy Donovan att utvecklingen kommer att fortsätta - där allt fler tar allt större risker och betalar allt mer för att kunna komma så nära utbrottet som möjligt.

Här kan du läsa mer om islänningar som dömts för att ha trotsat förbudet att besöka Holuhraun.