tisdag 15 januari 2019

Sju av tio stormfåglar på Island har plast i magen

Sju av tio isländska stormfåglar har plastpartiklar i matsmältningssystemet. Honor har mer plast i magen än hanar. Mängden plastpartiklar i magen minskar i takt med att avståndet till bebyggelse ökar. Men stormfåglar på Island har mindre plast i magen än fåglar i grannländer. Det visar en studie utförd av Náttúrustofa Norðausturlands och Háskóli Íslands på uppdrag av Umhverfisstofnun.

Inte sällan misstar sjöfågel plast för något ätbart. När mängden plast i haven ökar blir det också allt vanligare att sjöfågel får i sig plast. Plast i matsmältningssystemet kan inte bara vara dödligt för vuxna fåglar. Om det drabbar honor som har ungar riskerar även ungarna att dö - antingen av att de matas med plast eller att mamman dör av plasten.

Náttúrustofnun Norðausturlands har tillsammans med Háskóli Íslands undersökt mängden plast i matsmältningssystemet hos stormfågel i Västfjordarna och i nordöstra Island. För att genomföra studien kontaktade de fiskare i Bolungarvík och Húsavík. På så sätt fick de in totalt 43 stormfåglar som fastnat i deras linor.

Stormfåglarna fastnade i linorna nordväst om Hornstrandir och öster om Grímsey. Platserna har det gemensamt att det rör sig om öppet hav långt från större tätorter.

Hela 69,8 procent av stormfåglarna hade plastpartiklar i magen. Plasten vägde i snitt 0,0486 gram. Men 16,3 procent av fåglarna hade mer än 1 gram plast i matsmältningssystemet.

Det var betydligt vanligare att honor hade plast i magen. Dessutom hade de i snitt betydligt större mängder plast i sig.

Fåglarna hade i regel flera olika typer av plast i matsmältningssystemet. Det rörde sig om såväl industriplast som konsumtionsplast.

Umhverfisstofnun skriver i ett pressmeddelande att mängden plast i haven är ett bekymmer. Utvecklingen kan bekämpas genom mer återvinning och bättre rening.

Men myndigheten påpekar också att Island enligt denna studie har förhållandevis begränsade problem med plast. Jämfört med en undersökning som gjordes vid Hornstrandir 2011 har andelen stormfåglar som har plast i magen minskat något. Då fanns plast i 79 procent av fåglarnas matsmältningssystem.

Även i en internationell jämförelse är problemen begränsade. När liknande studier gjorts i Europa har som högst 78 procent av stormfåglarna haft plast i magen - en andel som uppmättes i Engelska kanalen 2011. I Nordamerika har det dock på flera håll konstaterats lägre mängder plast hos stormfåglar.

Blåmusslor har också undersökts på uppdrag av Umhverfisstofnun. Blåmusslor samlades in på sex olika platser på västra Island. Här var det mellan 40 och 55 procent som hade mikroplaster i sig.