måndag 21 januari 2019

Skandalpolitiker fortsätter nobba alltingets granskning

Skandalpolitikerna från Klaustur förlorar även i Landsréttur. Domstolen ger inte de fyra centerpartisterna rätt att samla in bevis inför en eventuell rättsprocess mot visselblåsaren Bára Halldórsdóttir. Samtidigt fortsätter Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson att bojkotta alltingets granskning av deras påstådda kohandel med ambassadörsposter.

När alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd i förra veckan samlades för att utreda kohandel med ambassadörsposter valde de två huvudpersonerna ännu en gång att strunta i mötet. Ingen av de två inbjudna centerpartisterna, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson, dök upp.

Det var under barrundan på Klaustur i Reykjavík i november förra året som Gunnar Bragi Sveinsson skröt om hur han hade säkrat ett framtida ambassadörsjobb till sig själv. Som en tjänst åt Självständighetspartiet skulle han ha utsett tidigare partiledaren Geir H. Haarde till ambassadör i USA. Och som tack skulle han alltså själv senare få en liknande post.

Även Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hävdade under barrundan att det var just så det hade gått till. Men när Bára Halldórsdóttirs inspelade samtal från utekvällen läcktes till medierna förnekade bägge att det förekommit kohandel. Gunnar Bragi Sveinsson sade nu att han bara skämtat om att han och Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson på detta sätt gjort varandra en tjänst.

Bjarni Benediktsson och utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson hade innan skandalkvällen på Klaustur ett möte med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för att diskutera Gunnar Bragi Sveinssons intresse för en ambassadörspost. Bjarni Benediktsson förnekade under nämndens möte att han aldrig gett några sådana löften till Gunnar Bragi Sveinsson till följd av utnämningen av Geir H. Haarde:
"När det gällde det beslutet fanns det inte som grund något löfte från min sida av något slag - varken förr eller senare - om att det i utbyte mot den utnämningen skulle följa något slags tjänst. ... I dessa samtal diskuteras denna fråga aldrig i sammanhanget om att något löfte eller förpliktelse ska infrias. Utan det som fördes fram var enbart Gunnar Bragis intresse för att undersöka möjligheten att i framtiden arbeta inom utrikesdepartementet."
Guðlaugur Þór Þórðarson sade under utfrågningen att inte heller han hade gett några löften till Gunnar Bragi Sveinsson. Under mötet med Sigmundur Davíð Gunnlaugsson berättade han att hans fokus snarare var att minska antalet ambassadörer.

Både Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson valde alltså att bojkotta mötet. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade i ett uttalande att han inte ville diskutera innehåll i samtal som blivit offentliga genom vad han beskrev som olagliga metoder. Gunnar Bragi Sveinsson hävdade i ett uttalande att han inte ville delta i något skådespel.

Tillsammans med Anna Kolbrún Árnadóttir och Bergþór Ólason - de två övriga centerpartister som var med under utekvällen på Klaustur - förlorar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson även i Landsréttur. De vände sig till domstol för att få rätten att samla in bevis inför en eventuell rättsprocess.

Landsréttur skriver att det inte finns något skäl till att tillåta sådan bevisinsamling. Dessutom har flera av centerpartisternas krav visat sig vara praktiskt omöjliga att uppfylla. De ville ha bilder från övervakningskameror på domkyrkan - men där finns inga kameror. Och övervakningsfilmerna från alltinget har redan raderats.

De fyra centerpartisterna krävde dessutom övervakningsfilmer och kvitton från Klaustur. I inlagan till Landsréttur hävdar de att det är oklart hur inspelningen av deras samtal gick till. De tror också att Bára Halldórsdóttir kan ha haft medhjälpare.

Héraðsdómur Reykjavíkur - som var första instans i målet - sågade påståendena och dömde ut dem som grundlösa. Inför Landsréttur skärpte centerpartisterna retoriken ytterligare och hävdade att Bára Halldórsdóttir talade osanning. Men inte heller här har de någon framgång.

Domstolen skriver att Klaustur kommer att spara övervakningsfilmerna i minst sex månader. Och isländsk lag gör att de måste spara alla underlag för redovisningen - och där ingår kvitton som skulle kunna visa vilka som befann sig på baren under kvällen - i sju år. Därför anser Landsréttur att det inte finns några skäl att tillåta bevisinsamling inför en eventuell rättsprocess.

Beslutet innebär att de fyra centerpartisterna nu måste avgöra om de tänker stämma Bára Halldórsdóttir utifrån befintlig information. Efter nederlaget i Landsréttur tvingas de betala 300 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Persónuvernd har redan inlett en granskning av skandalen på Klaustur. De fyra centerpartisternas beteende på Klaustur kommer även att granskas av alltingets presidium. Men där har samtliga förklarat sig jäviga.

Presidiet har nu enats om att utse ett litet presidium som i sin tur får uppdraget att välja minst två alltingsledamöter som ska leda granskningen och ta den vidare till alltingets etiska nämnd.

Här kan du läsa mer om skandalen på Klaustur, här kan du se mötet i alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd och här kan du läsa domen i sin helhet.