torsdag 3 januari 2019

Tvingas skatta för minnesmynt - köpte amerikansk silverdollar

Amerikansk silverdollar kan användas som betalningsmedel. Men det är ändå inte så som isländska myndigheter ser på sådana minnesmynt. Islänningar som förra året köpte amerikansk silverdollar tvingas skatta för införseln. Beslutet har fattats av Yfirskattanefnd. Enligt nämnden köpte de inte mynten för att använda dem utan för att spara i dem.

American eagle silver bullion är ett mynt som har ett nominellt värde på 1 dollar. De kan också - åtminstone symboliskt - användas som betalningsmedel. Värdet är då just 1 dollar.

Men dessa minnesmynt - som väger hela 31 gram - är populära samlarobjekt. De är värda omkring 20 dollar eftersom de består av 99,9 procent silver. Därför är priset inte 1 dollar i samband med utgivningen. I stället sätts priset efter det aktuella värdet på den mängd silver som finns i myntet.

Den som tror att priset på silver kommer att stiga kan alltså investera i silverdollar. Kanske var det så islänningar resonerade när de förra året köpte silverdollar. Syftet var inte att handla med mynten utan att spara dem som en investering.

Men Tollstjóri hade synpunkter på införseln av mynten. Myndigheten ansåg att de skulle beläggas med 24 procent moms. Det är just den momssats som används för bland annat mynt, sedlar och frimärken när de förs in i landet som samlarobjekt.

Köparna höll inte alls med. De hävdade att de inte var skyldiga att skatta för mynten eftersom det rörde sig om giltiga betalningsmedel. Och giltiga betalningsmedel ska inte beläggas med moms.

Vidare hävdade köparna att det rörde sig om vanliga besparingar i utländsk valuta. De sade sig alltså ha varit beredda att använda mynten som betalningsmedel. Syftet ska inte ha varit att köpa samlarobjekt.

Köparna överklagade Tollstjóris beslut till Yfirskattanefnd. Men nämnden går på myndighetens linje. Inget pekar enligt Yfirskattanefnd på att köparna hade för avsikt att faktiskt använda mynten. I stället pekade allt på att de köptes som investeringsobjekt.

Det är också skälet till att köparna nu måste skatta för mynten. De tvingas enligt Yfirskattanefnds beslut betala 24 procent moms på minnesmynten just för att det rör sig om samlarobjekt och inte om traditionella betalningsmedel.