måndag 14 januari 2019

Utesluten ur Folkets parti till attack mot Inga Sæland

Inga Sæland sitter på för många stolar och gynnar sin egen son genom en anställning för Folkets parti. Det hävdar Karl Gauti Hjaltason - som nyligen uteslöts ur Folkets parti efter skandalen på Klaustur. Han skriver i Morgunblaðið att Inga Sæland har en rad brister som partiledare. Men hon hävdar att han bara är bitter och hämndlysten.

Tillsammans med fyra centerpartister gick Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson från Folkets parti den 20 november till baren Klaustur i Reykjavík. Där drack de folkvalda politikerna alkohol samtidigt som debatter pågick bredvid i alltinget.

Under barrundan försökte centerpartisterna övertyga Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson om att de borde överge Folkets parti för att gå med i Centerpartiet. Centerpartisterna hävdade att duon utgjorde kärnan i Folkets parti. Ólafur Ísleifsson lovades uppdraget som gruppledare om han skulle hoppa av.

En av centerpartisterna kallade Folkets partis ledare Inga Sæland "en galen fitta". Men även Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson diskuterade den egna partiledaren. Ólafur Ísleifsson kallade henne fitta. Karl Gauti Hjaltason sade att hon inte kunde hantera uppdraget som partiledare.

Strax efter att inspelningarna från barkvällen på Klaustur avslöjats uteslöts Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson ur Folkets parti. Partistyrelsen ansåg att de gjort sig skyldiga till partiskadlig verksamhet. Den enda ledamoten som motsatte sig beslutet var Halldór Gunnarsson, en av Folkets partis grundare.

De två uteslutna uppmanades att lämna sina platser i alltinget. Både Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson vägrade. De sitter kvar i alltinget som politiska vildar.

Nu riktar Karl Gauti Hjaltason ny kritik mot Inga Sæland. Han skriver i Morgunblaðið att han internt redan haft invändningar mot hennes sätt att leda Folkets parti. Den kritiken har han framfört till henne, i alltingsgruppen och i partistyrelsen:
"Jag anser inte att det är försvarligt att ett politiskt partis ordförande kontrollerar dess ekonomiska resurser genom att vara dess firmatecknare och partiets kassör. Jag kan heller inte förlika mig med att offentliga medel används till löneutbetalningar till politiska ledares närmaste familjemedlemmar. Isländsk lag föreskriver tydligt varsam hantering av de medel som politiska partier får från det allmänna och det är viktigt att den följs."
Karl Gauti Hjaltason säger i Morgunblaðið att han inte gick bakom ryggen på Inga Sæland under kvällen på Klaustur. Han hävdar att han inte skrivit artikeln på grund av att han blivit utesluten ur Folkets parti.

Inga Sæland tillbakavisar kritiken. Hon säger i RÚV att partiet i dag har en annan kassör och ett tremannaråd som hanterar ekonomin. Inga revisorer har haft några invändningar mot Folkets partis ekonomi. Det Karl Gauti Hjaltason kritiserar är enligt Inga Sæland länge inaktuellt. Så såg det bara ut direkt efter att partiet bildats.

Den familjemedlem som fått ett jobb inom partiet är Inga Sælands son. Hon säger i RÚV att han började som en volontär. Hans kunskaper visade sig värdefulla vilket ledde till att Folkets parti anställde honom. Hon uppger att det var ett beslut som hon inte hade något med att göra:
"Att underblåsa misstänksamhet genom att säga att jag har anställt min familj i partiet är bara elakt. Det framstår för mig som sårat och hämndlystet."
Guðmundur Ingi Kristinsson, vice ordförande för Folkets parti, säger i Morgunblaðið att Karl Gauti Hjaltason framstår som mycket besviken över att ha blivit utesluten. Han hävdar att Karl Gauti Hjaltason inte hade några synpunkter på partiekonomin så länge som han själv satt i styrelsen:
"Det slog mig faktiskt att han fortfarande satt på baren Klaustur och skrev artikeln där eftersom den är i den andan. ... Han klagar på något över vår ekonomi men han satt i styrelsen och fick alla räkenskaper och allt. Det går inte att säga att något skulle vara fel och han hade aldrig några anmärkningar."
Men Karl Gauti Hjaltason får också stöd. Halldór Gunnarsson, den partistyrelseledamot som motsatte sig uteslutningen och i protest lämnade sin plats efter beslutet, skriver i ett uttalande att kritiken mot Inga Sæland är befogad och korrekt. Han hävdar att kritiken mot hennes ledarskap framfördes på Klaustur efter att hon gråtit inför andra partiledare för att få igenom sin politik:
"Inget av det som de [Karl Gauti Hjaltason och Ólafur Ísleifsson] sade på den aktuella platsen var skäl till uteslutning. Det är fel att de hade bjudit in till dessa diskussioner eller hade förberett ett utträde ur Folkets parti. Uteslutningen saknar motsvarighet i demokratiska länder."
Även Ólafur Ísleifsson instämmer i kritiken. Han säger i Morgunblaðið att också han tagit upp hanteringen av partiets ekonomi internt. De ska ha vänt sig till Ríkisendurskoðun för att diskutera läget.

Här kan du läsa mer om turerna inom Folkets parti.