onsdag 16 januari 2019

Vill byta ut danska mot finlandssvenska i isländsk skola

Skoldanskan håller banden till de övriga nordiska länderna vid liv. Den kan dessutom bidra till att Island inte förvandlas till en koloni för amerikanskt inflytande. Det hävdar Njörður P. Njarðvík, professor emeritus i isländsk litteratur vid Háskóli Íslands. Och om skoldanskan ska ersättas föreslår han att isländska skolor i stället inför undervisning i finlandssvenska.

Undervisningen i danska i den isländska skolan är ständigt omstridd. Språket är inte populärt - och trots att många läser danska i sex eller sju år är det få som anser sig kunna tala språket. En vanlig åsikt är att den danska som islänningar lär sig i skolan inte har mycket gemensamt med den danska som talas i Danmark.

Därför föredrar många islänningar att i stället tala engelska i Danmark. Men bland islänningar som bosätter sig i landet eller i något av de övriga nordiska länderna brukar attityden vara annorlunda. I regel anser de att skoldanskan gjorde det lättare att lära sig de skandinaviska språken.

Skoldanskan är visserligen impopulär, men den är inte hotad. Det finns inget starkt tryck för att börja undervisa i något annat främmande språk i stället för danska. Det är en debatt som i det närmaste försvann samtidigt som engelska ersatte danska som första främmande språk i den isländska skolan.

Njörður P. Njarðvík, författare och professor emeritus i isländsk litteratur vid Háskóli Íslands, har en egen lösning på problemet med den danska som många elever tycker är obegriplig. Han skriver i en debattartikel i Morgunblaðið att skoldanskan med fördel skulle kunna ersättas av finlandssvenska.

Finlandssvenskan är enligt Njörður P. Njarðvík av flera skäl lämpligare än danskan. Såväl uttal som intonation ligger i finlandssvenskan närmare isländskan. Finlandssvenska är också den svenska dialekt som islänningar i regel har lättast att förstå. Sverigesvenska är däremot svårare.

En annan anledning till att Njörður P. Njarðvík argumenterar för finlandssvenska är att ordförrådet är något mer ålderdomligt än det sverigesvenska. Det gör att det har mer gemensamt med isländska även på denna punkt.

Men det viktigaste är att undervisningen i ett annat nordiskt språk inte försvinner. Njörður P. Njarðvík skriver att en slopad skoldanska - som inte ersätts av finlandssvenska eller något annat nordiskt språk - i praktiken skulle innebära att Island skulle lämna den nordiska gemenskapen.

Danskan är inte bara betydelsefull för kommunikationen med de övriga nordiska länderna. Den bidrar också till att Island har en kulturell hemvist gemensam med Norden. I annat fall riskerar Island att förvandlas till en amerikansk koloni - något som Njörður P. Njarðvík beskriver som en "dekadent" utveckling.

Det finns dock inga särskilda skäl för att behålla undervisningen i just danska. Eftersom Island inte längre är en koloni är skoldanskan en del av ett synsätt som är föråldrat, skriver Njörður P. Njarðvík.