lördag 9 februari 2019

Dagens citat

"Jag har aldrig haft någon sjösjuk individ ombord här i Hólmavík. Det är något som man inte kan säga på många platser i världen. Vi har en vindskyddad fjord och öppet hav en bit bort så vi får inte dyningar som ofta gör människor sjuka in i fjorden."

Judith Scott, guide på valsafari från Hólmavík, i RÚV om att bedriva valskådning i Steingrímsfjörður.