söndag 24 februari 2019

Fler islänningar positiva till vin och starköl i matbutiker

Allt fler islänningar vill kunna köpa starköl och vin i livsmedelsbutiker. Men det är fortfarande en klar majoritet som motsätter sig att alkoholmonopolet slopas. Sex av tio anser inte att vin och starköl ska säljas i dagligvaruhandeln. Och bara en av åtta tycker att det ska gå att köpa starksprit i matbutiker. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Att helt eller delvis avveckla alkoholmonopolet är en fråga som ständigt dyker upp i alltinget. Det har närmast blivit en årlig tradition att politiker lägger förslag om att tillåta försäljning av starköl och vin i dagligvaruhandeln. Hittills har något sådant förslag inte fått majoritet.

Alkoholmonopolet har också ett starkt stöd bland islänningarna. Men enligt Maskínas undersökning är det på väg nedåt. Det är nu 60,7 procent som inte vill låta livsmedelsbutiker sälja alkohol, en nedgång med 5,6 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan.

Det är framför allt vin och starköl som har många förespråkare. Nu svarar 22,8 procent att sådan försäljning bör tillåtas, en ökning med 5,2 procentenheter.

Klartecken för all alkoholförsäljning - alltså även starksprit - är det 13,3 procent som förespråkar. Det är en nedgång med 0,2 procentenheter sedan 2017.

Starköl är den typ av alkohol som flest är positiva till. Nu vill 38,2 procent tillåta starköl, en uppgång med 4,8 procentenheter. Nästan lika utbrett - 37,5 procent vilket motsvarar en ökning med 5,6 procentenheter - är stödet för vin.

Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i Reykjavík och låginkomsttagare är mer positiva till ett slopat alkoholmonopol. Kvinnor, islänningar som har fyllt 60 år, personer med högskoleutbildning och medelinkomsttagare vill i större utsträckning behålla monopolet.

Skillnaderna är stora när det gäller politisk hemvist. Hela 76,2 procent av Gröna vänsterns väljare är emot alkoholförsäljning i dagligvaruhandeln. Nästan lika utbrett är motståndet bland Framstegspartiets sympatisörer. Där är det 73 procent som säger nej.

Mest positiva är Renässans anhängare. Bara 39,2 procent vill behålla alkoholmonopolet. Det är endast i ett annat parti som en minoritet motsätter sig alkohol i livsmedelsbutiker. Bland Piratpartiets väljare är det 49,8 procent som inte vill avveckla monopolet.

Här kan du läsa mer om debatten om alkohol i dagligvaruhandeln.