lördag 9 februari 2019

Fler islänningar väljer hund i stället för katt som husdjur

Hundar blir allt vanligare som sällskapsdjur i de isländska hushållen. I ett av fyra hem finns nu minst en hund. Däremot är det nu bara var sjätte som har katter som husdjur. Både hundar och katter är populärare på den isländska landsbygden än i huvudstadsregionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hunden stärker sin ställning som det populäraste husdjuret på Island. Samtidigt är det färre hushåll som har katt, fiskar, fåglar eller gnagare. Det är nu 40 procent av islänningarna som har minst ett sällskapsdjur i hemmet. Jämfört med 2015 är det en ökning med 1 procentenhet.

Det är alltså hundar som blivit vanligare under de tre senaste åren. Minst en hund finns nu i 24 procent av de isländska hemmen. Det innebär en ökning med 4 procentenheter. Under samma period har andelen kattägare minskat med 2 procentenheter till 16 procent.

Dessutom är det 3 procent som har fiskar, en nedgång med 1 procentenhet. Ytterligare 2 procent har fåglar, en minskning med 2 procentenheter. Och 1 procent har gnagare som kanin, marsvin eller hamster, vilket är en tillbakagång med 1 procentenhet.

Kategorin övriga husdjur ökar dock. Det är nu 2 procent som har något annat husdjur, en uppgång med 1 procentenhet.

Både hundar och katter är populärare på landsbygden. Däremot är det fler i huvudstadsregionen som har något annat husdjur. Kvinnor och pensionärer har i mindre utsträckning än andra sällskapsdjur i hemmet. Män och islänningar i åldern 30 till 49 år har oftare minst ett husdjur.

Flest djurvänner återfinns bland sympatisörer till Folkets parti. Där är det hela 60 procent som har husdjur. Gröna vänsterns väljare är minst intresserade av djur. Bland partiets anhängare är det bara 23 procent som har sällskapsdjur.

Hundar är vanligast bland Folkets partis anhängare. Hela 48 procent har hund. Katter hittas oftast i hushåll där sympatisörer till Piratpartiet bor. Där är det 24 procent som har katt. Kategorin övriga husdjur är störst bland Centerpartiets väljare. I dessa hem finns något annat sällskapsdjur än hund eller katt i 20 procent av fallen.

Här kan du läsa mer om husdjur på Island.