lördag 16 februari 2019

Högsta arbetslösheten på Island på fem år

För fjärde månaden i följd stiger arbetslösheten på Island. Och den når nu den högsta nivån på fem år. I januari var det 3 procent av islänningarna som inte hade något jobb. Bland utländska medborgare var arbetslösheten dubbelt så hög. Det är framför allt arbeten inom turismsektorn som försvinner. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I januari steg arbetslösheten alltså till 3 procent, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med december 2018. Det är fjärde månaden i rad som andelen arbetslösa stiger. I januari förra året var arbetslösheten 2,4 procent.

Arbetslösheten på Island är nu den högsta på knappt fem år. Så här stor andel av islänningarna har inte varit inskrivna som arbetslösa sedan i april 2014. Visserligen var arbetslösheten 3 procent även i januari 2017, men det var en tillfällig topp utlöst av en sjömansstrejk.

Att turismen till Island kulminerat samtidigt som det krisande flygbolaget Wow Air bantar sin verksamhet märks tydligt i statistiken. Många av dem som nu förlorar sina arbeten har jobbat inom branscher med koppling till turistindustrin.

Den region som drabbas hårdast av Wow Airs kris är Suðurnes. Där är nu arbetslösheten 4,8 procent, en uppgång med 0,5 procentenheter inom loppet av en månad. Därefter följer Norðurland eystra med 3,1 procent (+0,4), Reykjavíkområdet med 3 procent (+0,3), Austurland med 2,6 procent (+0,6), Suðurland med 2,3 procent (+0,3), Vesturland med 2 procent (+0,3), Västfjordarna med 1,9 procent (+0,2) och Norðurland vestra med 1,3 procent (-0,1).

Ungdomsarbetslösheten har länge varit lägre än snittet - men nu stiger den till 3 procent bland islänningar i åldern 18 till 24 år. Många unga arbetar just inom de branscher där det de senaste månaderna kommit en rad uppsägningar.

Det var i januari 2,9 procent av männen och 3,1 procent av kvinnorna som var utan jobb. Bland utländska medborgare var arbetslösheten 5,9 procent. Av dessa var drygt hälften polska medborgare.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten fortsätter att öka under februari.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.