måndag 11 februari 2019

Isländska asatroende ber om donationer för att bygga hov

Illustration: Magnús Jensson
Kostnaderna för bygget av ett gudahov vid Öskjuhlíð i Reykjavík skenar. Att få klart huset kommer att kosta mer än dubbelt så mycket som planerat. Nu hoppas asatrosamfundet få in minst 18 miljoner isländska kronor på donationer. Pengar utifrån är nödvändiga för att bygget ska kunna slutföras. Det skriver Fréttablaðið.

Redan 2006 fick Ásatrúarfélagið, det isländska asatrosamfundet, efter egen begäran mark från kommunen vid Öskjuhlíð i Reykjavík för att bygga ett gudahov. Det skulle bli det första större huvudhovet i världen på nästan ett årtusende. Men bygget har tagit betydligt längre tid än planerat.

Det dröjde ända till 2016 innan bygget kom i gång. Tanken var att den första etappen skulle stå klar på hösten samma år. Så blev det inte. Sedan en längre tid står bygget still. Asatrosamfundet har helt enkelt inte haft pengar till att fortsätta.

Hilmar Örn Hilmarsson, samfundets allsherjargode, säger i Fréttablaðið att de ursprungliga kalkylerna spräckts. När bygget påbörjades räknade samfundet med att kostnaden skulle sluta på 127 miljoner isländska kronor. Nu väntas den slutliga notan gå på 270 miljoner. Därför tänker samfundet be om donationer:
"Vi har ännu inte behövt ta något banklån och vi vill se vad vi kan bidra med själva och med denna satsning. Den ursprungliga idén var att göra detta skuldfritt och trilskas alltjämt med det."
Planen är nu att använda sig av gräsrotsfinansiering. Samfundet överväger att starta en insamlingskampanj på nätet. Förhoppningen är att få in åtminstone 18 miljoner genom donationer. Hilmar Örn Hilmarsson säger i Fréttablaðið att det är många som på eget initiativ kontakter samfundet och undrar om de kan skänka pengar till bygget:
"Vi har försökt undersöka denna väg på så sätt att vi inte går med tiggarstaven utan snarare att detta är något där människor får något i gengäld. ... Vi har undersökt alla möjligheter. Man vill kunna göra detta med en viss värdighet."
Frågan om finansiering av bygget diskuterades vid samfundets senaste styrelsemöte. Där poängteras det att själva bygget inte får ske på bekostnad av den ordinarie verksamheten. Någon kampanj för att dra in donationer lanseras inte utan ett styrelsebeslut.

Hittills har bygget huvudsakligen finansierats genom en del av de statliga anslag som alla registrerade trossamfund får via medlemmarna. Bidragen är kopplade till samfundets storlek. Inför 1 november varje år vänder sig därför trossamfunden på olika sätt till de aktiva med uppmaningar om att registrera sig hos "rätt" samfund. I annat fall går pengarna till något annat samfund eller stannar kvar i statskassan.

Ásatrúarfélagið var vid månadsskiftet Islands femte största trossamfund med 4 487 medlemmar. Det gör asatrosamfundet till det klart största icke-kristna samfundet. Störst är statskyrkan med 232 533 medlemmar följt av katolska kyrkan med 14 054 medlemmar, frikyrkan i Reykjavík med 9 876 medlemmar och frikyrkan i Hafnarfjörður med 6 987 medlemmar.

Här kan du läsa mer om hovbygget.