fredag 1 februari 2019

Islänningar får klara sig utan Carlsberg

Carlsberg underkänns som mellannamn på Island. Beslutet har fattats av Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör om nya namn ska godkännas eller inte. Skälet till att Carlsberg får tummen ned är att det inte är bildat till en isländsk ordstam. Därför uppfyller det inte heller lagens krav på personnamn.

För att ett mellannamn ska kunna godkännas krävs att det är bildat till en isländsk ordstam eller har vunnit hävd i isländskan. Namn som redan har hävd som förnamn får inte användas som mellannamn. Och mellannamn får inte kunna leda till obehag för bäraren.

Carlsberg får säkerligen många att tänka på öl. Mannanafnanefnd tar dock inte ställning till om det i sig är tillräckligt för att Carlsberg som mellannamn skulle kunna underkännas eftersom det skulle kunna orsaka obehag.

Anledningen till att Carlsberg inte får klartecken som mellannamn är att det inte är bildat till en isländsk ordstam. Därmed står det enligt nämnden i strid med bestämmelsen som kräver just att mellannamn är bildade av inhemska ord. Eftersom det inte heller finns någon tradition för Carlsberg finns det enligt nämnden inget skäl att avvika från ordstamsprincipen.