onsdag 27 februari 2019

Minister slopade regel på begäran från Kristján Loftsson

Efter att konsekvent ha brutit mot det regelverk som infördes redan 2009 vände sig Kristján Loftsson till fiskeminister Kristján Þór Júlíusson. Där uppmanade han ministern att skrota den regel som föreskrev att hans eget bolag Hvalur skulle tvingas slakta val inomhus. Och det dröjde inte länge innan Kristján Þór Júlíusson följde uppmaningen.

I maj 2009 infördes nya regler för valfångst. Enligt det nya regelverket skulle slakten av fångade valar påbörjas direkt efter att de dragits i land. Och slakten skulle av hygienskäl ske på ett överbyggt område.

I praktiken gällde de nya reglerna enbart Hvalur, det enda isländska bolaget som jagar sillval. För att Hvalur skulle följa reglerna hade det varit nödvändigt att täcka över slaktområdet på valfångststationen i Hvalfjörður. Där slaktas sillval utomhus utan något tak. Inte sällan blir de skjutna djuren dessutom liggande en tid innan de slaktas.

Men Kristján Loftsson, Hvalurs vd och huvudägare, valde att inte följa de nya reglerna. Från 2010 och framåt fortsatte Hvalur att slakta sillval i det fria och inte sällan med viss fördröjning.

Trots att regelbrotten pågick under en rad jaktsäsonger kunde Hvalur fortsätta stycka djuren utomhus. I somras skrev Fréttablaðið att tillsynsmyndigheten Matvælastofnun kände till bristerna men att den valde att inte agera.

Innan Hvalur påbörjade 2018 års jakt på sillval slopade fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson de bestämmelser som infördes nio år tidigare. Bolaget kunde då fortsätta att som tidigare slakta sillval utomhus - men utan att längre bryta mot några regler.

Förra årets regeländring genomfördes kort efter att Kristján Loftsson i ett mejl vänt sig direkt till Kristján Þór Júlíusson. Han skriver enligt Fréttablaðið att han haft kontakt med tidigare fiskeministrar för att få dem att riva upp de nya bestämmelserna. Då fick inte Kristján Loftsson gehör.

Kristján Loftsson skriver vidare att han inte ser någon anledning att ansöka om förnyat tillstånd utan en regeländring. I praktiken medger han alltså i mejlet till Kristján Þór Júlíusson att Hvalur hela tiden negligerat de bestämmelser som infördes 2009. Han bifogar också ett förslag till modifieringar av regelverket.

Han efterfrågar ett möte med Kristján Þór Júlíusson där han får utveckla sina argument. Kristján Loftsson berättar att han hade ett liknande möte med Gunnar Bragi Sveinsson, hans företrädare på posten. Han uppger att hans förslag fick ett positivt bemötande. Skälet till att Gunnar Bragi Sveinsson inte agerade kan ha varit att han strax därpå avgick efter en regeringskris som ledde till nyval.

Det dröjde inte länge innan Kristján Þór Júlíusson avskaffade de regler som införts nio år tidigare. Han säger till Vísir att det inte var något anmärkningsvärt med hanteringen av Kristján Loftssons begäran:
"Departementen får varje dag förfrågningar och påpekanden om ett och annat som man anser kan skötas bättre. Det har i sig ingen betydelse vem denna parten är och det är god förvaltning att titta på dessa kommentarer och i detta fallet gick departementets sakkunniga igenom dessa kommentarer. Vissa saker kom i fråga. Annat avslogs."
Nyligen gav Kristján Þór Júlíusson ut ett tillstånd för fortsatt jakt på sillval i ytterligare fem år.

Här kan du läsa mer om valfångstbeslutet.