onsdag 20 februari 2019

Nya bottenrekord för Islands enda dagstidningar

Både Morgunblaðið och Fréttablaðið fortsätter att tappa läsare. I januari i år sjönk Islands två sista dagstidningars räckvidd till den sämsta någonsin. Det är nu 39,2 procent av islänningarna som läser Fréttablaðið och 24,1 procent som läser Morgunblaðið. Även DV och Viðskiptablaðið förlorar läsare. Det visar statistik från Gallup.

Inget tyder på att den isländska pressens kris skulle vara på väg över. Fréttablaðið och Morgunblaðið - landets två sista dagstidningar - når nu en rekordliten del av befolkningen. Bägge tidningarna hade i januari i år en historiskt liten räckvidd.

Den gratisutdelade Fréttablaðið är med marginal Islands största dagstidning. I januari i år var det 39,2 procent av islänningarna som läste tidningen, en nedgång med 0,5 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Även den prenumererade Morgunblaðið - landets äldsta kvarvarande dagstidning - backar. Det är nu 24,1 procent som läser tidningen, en nedgång med 0,4 procentenheter.

Dessutom är återväxten bland läsarna dålig. Yngre islänningar har i allmänhet mindre intresse för dagstidningar. Bland personer i åldern 18 till 49 år är det bara 14,4 procent som läser Morgunblaðið. Motsvarande siffra för Fréttablaðið är 31,4 procent.

Men det är inte bara kurvan över läsarna för de två dagstidningarna som pekar nedåt. Viðskiptablaðið och DV utkommer en gång i veckan. Även de fortsätter att förlora läsare.

Det är nu 9,1 procent av islänningarna som läser DV, en minskning med 1,5 procentenheter. Tappet för Viðskiptablaðið är ännu större. Tidningen läses av 8 procent av invånarna, en nedgång med hela 1,8 procentenheter inom loppet av en månad.

I ett drygt år har Kjarninn och Birtingur samarbetat om utgivningen av Mannlíf. Sedan förra våren utkommer Mannlíf en gång i veckan. Läsningen sjunker till 16,8 procent, en tillbakagång med 0,5 procentenheter.

DV, Viðskiptablaðið och Mannlíf har samtliga färre läsare i åldern 18 till 49 år.

Gallup mäter räckvidden för ytterligare tre titlar: Bændablaðið, en nyhetstidning inriktad på lantbruk som utkommer varannan vecka, Stundin, ett nyhetsmagasin som utkommer varannan vecka, och filmtidningen Myndir mánaðarins. Av dessa tre är det bara Stundin som backar.

Det var i december förra året 10,5 procent som läste Stundin, en nedgång med 1,1 procentenheter inom loppet av ett år. Samtidigt ökade Bændablaðið med 0,2 procentenheter till 39,5 procent och Myndir mánaðarins växte med 1,4 procentenheter till 14,8 procent.

Här kan du läsa mer om de isländska medierna.