måndag 25 februari 2019

Flyg till Þórshöfn, Vopnafjörður och Höfn kan läggas ned

Flygtrafiken till Þórshöfn, Vopnafjörður och Höfn kan bli utan statsbidrag nästa år. Och i praktiken innebär det sannolikt att de tre linjerna läggs ned. Genom att i stället hänvisa resenärer till buss kan statskassan spara 150 miljoner isländska kronor. Men förslaget får hård kritik från de berörda kommunerna.

Staten subventionerar i dag flyg till sex destinationer - från Reykjavík till Höfn, Bíldudalur och Gjögur samt från Akureyri till Grímsey, Þórshöfn och Vopnafjörður. Det statliga stödet uppgick 2017 till 390 miljoner isländska kronor. Dessutom går det inrikesflyg från Reykjavík till Ísafjörður, Akureyri, Egilsstaðir, Húsavík och Västmannaöarna som inte subventioneras.

Det är stora kostnadsskillnader mellan de linjer som får bidrag. Flyget till Höfn, Bíldudalur samt Þórshöfn och Vopnafjörður går på omkring 100 miljoner var. Trafiken till Gjögur och Grímsey kostar ungefär 35 miljoner. Det framgår i en rapport från kommunikations- och kommundepartementet.

Men sett till antalet passagerare är det Gjögur som är i särklass dyrast. Där kostar varje resenär staten 240 000 isländska kronor. Billigast är flyget till Höfn där räkningen stannar på drygt 10 000 kronor.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson skriver i Fréttablaðið att han vill införa ett nytt synsätt för allmänna kommunikationer. Tanken är att de ska komplettera varandra. Han vill på olika platser i landet skapa nav för kommunikationer. Syftet är att det ska gå snabbare att ta sig till huvudstadsregionen för personer bosatta på landsbygden:
"Nyttjandet av allmänna kommunikationer ökar inte om inte servicenivån utgår från användarens behov där det är en nyckelfråga att det är möjligt att hitta i linjenätverket på ett snabbt och enkelt sätt. Statens nya linje för allmänna kommunikationer som har tagits fram för första gången är till för att säkra att de blir verkliga alternativ för alla landsmän."
Enligt förslaget ska det bli lättare att ta sig till kommunikationsnaven som är Borgarnes, Akureyri, Egilsstaðir och Selfoss utöver huvudstadsregionen. Dessutom blir det sju orter som fungerar som nav på regionnivå: Stykkishólmur, Bíldudalur, Ísafjörður, Húsavík, Reyðarfjörður, Höfn och Reykjanesbær.

Sigurður Ingi Jóhannsson överväger nu att slopa bidragen till flygtrafiken till Höfn, Þórshöfn och Vopnafjörður från och med den 1 april 2020. Linjen till Höfn är inte långt ifrån att kunna bära sig utan statligt stöd. Svårare blir det för linjen från Akureyri till Þórshöfn och Vopnafjörður där varje passagerare kostar cirka 70 000 isländska kronor.

I praktiken skulle indragna bidrag innebära en nedläggning av flyglinjerna. Sigurður Ingi Jóhannsson vill i stället att boende i Þórshöfn och Vopnafjörður ska få bussförbindelser till Húsavík respektive Egilsstaðir för att kunna ta flyget därifrån. Mellan Höfn och Reykjavík finns redan en busslinje som får statligt stöd.

Þórshöfn hade fram till förra året bussförbindelse till Akureyri med möjlighet att fortsätta till Reykjavík. Bussen stannade även i Kópasker och Raufarhöfn, två orter som nu helt saknar allmänna kommunikationer.

Höfn har visserligen redan busstrafik till Reykjavík - men resan tar sju timmar jämfört med en knapp timme för flyget.

Förslaget är nu ute på remiss. Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att inga beslut är fattade och att han kommer att lyssna på vad boende i berörda orterna har att säga. Genom att slopa bidragen till flyget hoppas han kunna spara 150 miljoner isländska kronor.

Planerna kom som en överraskning för kommunpolitikerna. Reaktionerna har varit kraftiga. Samtliga sågar planerna på att skrota flygtrafiken.

Matthildur Ásmundardóttir, kommunchef i Hornafjörður där Höfn är centralort, skriver i ett uttalande att flygtrafiken är avgörande för kommunen. Att lägga ned linjen är inte förenligt med regeringens ambition om att även islänningar bosatta i glesbygd ska kunna nå huvudstadsregionen på tre och en halv timme:
"För Hornafjörðurbor är det enormt viktigt att de allmänna kommunikationerna är bra. Kommunen är vidsträckt och det är långt att åka till nästa tätort eller omkring 200 kilometer till Kirkjubæjarklaustur och 100 kilometer till Djúpivogur. Om det behövs uppsöka tjänster från läkare, administration eller annat med koppling till näringslivet är Reykjavík närmaste servicecentrum."
Även politikerna i kommunfullmäktige sågar förslaget. Kritik kommer också från kommunfullmäktige i Vopnafjarðarhreppur. I ett uttalande skriver de att en plats som Vopnafjörður - som ligger långt från större tätorter och omges av höga fjäll - under vintern inte bara kan förlita sig på kommunikationer längs vägarna:
"Dessutom är det en bekant resa att när flyget läggs ned så minskar och försvinner pengar till underhåll av flygplatser."
Elías Pétursson är kommunchef i Langanesbyggð där Þórshöfn är centralort. Han säger till RÚV att slopade bidrag sannolikt är detsamma som nedläggning av flyget:
"Om man tänker sluta subventionera flyget så borde det betyda att de tänker sluta subventionera det, med andra ord att då finns det bara fullt pris och jag tror inte att flyget till Þórshöfn frodas till fullt pris efter marknadsmässiga förutsättningar."
Hans förhoppning är i stället att flyget ska finnas kvar samtidigt som en busslinje till Raufarhöfn öppnas så att även boende i den närmaste grannorten ska kunna resa från Þórshöfn.