fredag 8 februari 2019

Skandalpolitiker lämnar post som ordförande i nämnd

Bergþór Ólason lämnar uppdraget som ordförande i miljö- och kommunikationsnämnden. Men skandalpolitikern från Klaustur kan vara tillbaka redan i vår. Och han ersätts av Självständighetspartiets Jón Gunnarsson - ett val som splittrade regeringspartierna och innebär att oppositionen nu bara har två ordförandeposter.

Sedan centerpartisten Bergþór Ólason återvände till politiken efter att ha tagit en paus direkt efter Klausturskandalen har arbetet i alltingets miljö- och kommunikationsnämnd varit i det närmaste lamslaget. Flera ledamöter har betraktat det som ett hån att han skulle leda arbetet efter att ha hånat och kränkt kvinnor och minoritetsgrupper.

Vid gårdagens sammanträde valde Bergþór Ólason att lämna ordförandeposten. I stället röstades Självständighetspartiets Jón Gunnarsson fram som ordförande. Även det var ett val som splittrade såväl nämnden som regeringspartierna.

När mötet inleddes föreslog Socialdemokraternas Helga Vala Helgadóttir att Renässans Hanna Katrín Friðriksson skulle ta över ordförandeskapet. Förslaget stöddes av fyra partier: Socialdemokraterna, Renässans, Piratpartiet och Folkets parti.

Men Piratpartiet har ingen ledamot med rösträtt i nämnden och Folkets partis plats innehas av den uteslutne Karl Gauti Hjaltason som inte längre följer partilinjen. Han röstade också för att fälla förslaget. Det gjorde även Självständighetspartiets och Framstegspartiets representanter samt Gröna vänsterns Ari Trausti Guðmundsson och Centerpartiets Bergþór Ólason.

Hanna Katrín Friðriksson röstades ned med siffrorna sex mot tre. Utöver den egna rösten fick hon stöd från just Helga Vala Helgadóttir och Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir - som alltså röstade emot regeringspartiernas linje i frågan.

Därefter föreslog Bergþór Ólason att Jón Gunnarsson som ordförande. Han valdes med sex röster mot tre. Med undantag för Rósa Björk Brynjólfsdóttir fick Jón Gunnarsson regeringspartiernas röster.

Enligt Bergþór Ólasons förslag ska ordförandeskapet utvärderas i maj. Då kan det alltså bli så att han på nytt blir den som leder nämndens arbete.

Gröna vänstern var alltså splittrad i frågan. Rósa Björk Brynjólfsdóttir var en av de ledamöter som inte ville ingå regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Hon har också i en rad andra sammanhang brutit mot partilinjen. Att hon skulle rösta mot Bergþór Ólason var inte överraskande.

Splittringen blottar också olika syn på ordförandeposterna i nämnderna. Tidigare hade oppositionen tre ordförande. De posterna har oppositionspartierna fördelat mellan varandra. Den överenskommelsen sattes alltså ur spel genom gårdagens omröstning i miljö- och kommunikationsnämnden.

Oppositionen har nu bara två ordförandeposter. I de övriga sex fasta nämnderna håller nu Självständighetspartiet i ordförandeklubban i fyra medan Gröna vänstern och Framstegspartiet har varsin ordförande. Inom oppositionen - med undantag för Centerpartiet - betraktas det som att regeringspartierna kuppat sig till ytterligare en ordförandepost.

Valet av Jón Gunnarsson är intressant av flera skäl. Han var efter senaste alltingsvalet mycket besviken när han inte fick fortsätta som kommun- och kommunikationsminister och inte heller fick någon annan ministerpost. Hans portfölj hamnade i stället hos Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson.

Inför valet hösten 2017 sade Sigurður Ingi Jóhannsson att han inte ville att satsningar på vägbyggen skulle finansieras genom avgifter. Jón Gunnarsson drev motsatt linje när han var ansvarig minister för frågorna. Han anser att en stor satsning på utbyggnad och underhåll bara kan finansieras genom olika slags vägtullar.

Trots att Jón Gunnarsson miste ministerposten har han det senaste året rest runt landet och träffat kommunpolitiker för att argumentera för vägavgifter. I praktiken verkade han som en skuggminister. Och kampanjen verkar ha lyckats. Alltinget klubbade i går en omfattande satsning på vägarna under de närmaste åren - och den kan bara förverkligas genom avgifter.

Att just Jón Gunnarsson tog över ordförandeklubban i nämnden signalerade inte bara att Självständighetspartiet har initiativet i frågan. Det symboliserade också att Gröna vänstern och Framstegspartiet tvingats backa från sina vallöften om att inte avgiftsfinansiera investeringar i vägnätet.

Miljö- och kommunikationsnämnden kan nu återgå till det dagliga arbetet sedan Bergþór Ólason i praktiken tvingats bort från ordförandeposten. Hans avgång var kravet från oppositionspartierna tillsammans med att han inte skulle ersättas med någon annan centerpartist som också var på plats under skandalkvällen på Klaustur. Och det är alltså troligt att det arbetet nu ännu mer kommer att färgas av Jón Gunnarssons attityd till vägavgifter.

Här kan du läsa mer om turerna kring Klausturskandalen.