fredag 1 februari 2019

Största jordskalvet vid Surtsey på 27 år

Illustration: Veðurstofa Íslands
Det största jordskalvet på 27 år skakade Surtsey söder om det isländska fastlandet i går natt. Skalvet kändes också på närliggande Hemön. Jordskalvet hade en magnitud på 3,4. Det följdes av flera mindre efterskalv. Men skalven följdes inte av några rörelser i jordskorpan som skulle kunna tyda på ett samband med vulkanisk aktivitet.

Surtsey bildades under ett vulkanutbrott som rasade på 130 meters djup på Atlantens botten. Utbrottet varade i närmare fyra år. När det var över hade ögruppen Västmannaöarna fått ett nytillskott och Island hade fått en ny sydlig utpost.

Utbrottet både föregicks och följdes av jordskalv. Men skalv är inte särskilt vanliga i området. Sedan 1991 - då övervakningen av jordskalv tog sin början på allvar - har ett hundratal skalv noterats i närheten av Surtsey.

Klockan 1.42 under natten mot torsdagen skakades ön av det största jordskalvet på 27 år. Gårdagens skalv hade en magnitud på 3,4. Skalvet hade sitt epicentrum ett par kilometer nordväst om Surtsey. Även det stora skalv som inträffade 1992 hade en magnitud på 3,4.

Under de närmaste tolv timmarna skedde tre mindre efterskalv i samma område. Det största efterskalvet hade en magnitud på 1,5.

Inga rörelser i jordskorpan inträffade i anslutning till skalvet. Det tyder på att skalvet inte hade någon koppling till vulkanisk aktivitet.

Avståndet mellan Hemön - som är den enda bebodda av Västmannaöarna - och skalvets epicentrum var en dryg mil. Enligt Eyjar var det flera öbor som kunde känna skalvet.

Senast något större jordskalv inträffade vid Surtsey var våren 2015. Då uppmättes det kraftigaste skalvet till 3,1. Det resulterade i att en spricka på öns västra sida rörde sig. I samma spricka steg temperaturen till 99,6 grader. Utvecklingen sågs som ett tecken på att magma var i rörelse i det vulkaniska system som innefattar Surtsey och övriga Västmannaöarna.

Här kan du läsa mer om jordskalv vid Surtsey.