onsdag 13 februari 2019

Vände med två medvetslösa - försenad utan ersättning

En timme efter att Wow Air lyft från Keflavík mot Paris upptäckte besättningen att två passagerare var medvetslösa. Kaptenen beslutade därför att vända tillbaka till Island så att de kunde få vård så snart som möjligt. Planet blev sex och en halv timme försenat. Men en resenär som missade ett anslutande flyg får inte rätt till ersättning från bolaget.

På morgonen den 27 september 2017 lyfte ett av Wow Airs flygplan från Keflavík mot Paris. Efter en timmes flygning upptäckte besättningen att två passagerare var medvetslösa. Planet befann sig då över öppet hav. Kaptenen tog beslutet att vända tillbaka till Island.

Efter att ha landat i Keflavík fördes de två passagerarna till sjukhus. Flyget kunde därefter på nytt lyfta mot Paris. Men förseningarna blev stora. Det skulle ha landat klockan 11 - men det var framme först 17.30.

Den sex och en halv timme långa förseningen gjorde att en passagerare missade ett anslutande flyg. Resenären fick veta att Wow Air inte ansåg sig ha någon skyldighet att hjälpa till att boka eller betala för det nya anslutningsflyget.

Passageraren vände sig till Samgöngustofa för att få Wow Air att stå för de extra kostnader som uppstod i samband med det försenade flyget. Passageraren krävde bolaget på ersättning för den nya biljetten samt ett skadestånd på 400 euro.

Wow Air hävdade att bolaget inte hade någon skyldighet att bekosta biljetten. I det här fallet rörde det sig om omständigheter som bolaget inte kunde kontrollera. När det visade sig att två passagerare kunde vara i behov av akut vård var det pilotens skyldighet att se till så att de kom till ett sjukhus så snart som möjligt.

Passagerarnas hälsa måste alltid komma i första hand. Och den vägde enligt Wow Air alltså tyngre än andra resenärers rätt att komma fram i tid.

Samgöngustofa går på flygbolagets linje. Kaptenens beslut om att återvända till Keflavík kan inte ifrågasättas eftersom det fanns skäl att tro att passagerarnas hälsa var i fara. Det var enligt Samgöngustofa inte en omständighet som Wow Air kunde kontrollera. Därför behöver bolaget inte heller betala skadestånd till resenären.

Myndigheten påpekar i beslutet att avslaget gäller just klagomålet gällande sjukdomsfallen och det missade anslutningsflyget. Det kan inte uteslutas att en anmälan om ersättning för det ombokade flyget skulle kunna leda till en annan utgång i en annan instans.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.