torsdag 14 mars 2019

Árneshreppur får nöja sig med post en gång i veckan

Invånarna i Árneshreppur får nu nöja sig med att få och skicka post en gång i veckan. Post kommer nu att flygas till kommunen enbart på fredagar. Skälet är att flygbolaget Ernir flyttar tisdagsflyget till Gjögur i Árneshreppur till måndagar. Och den tidigarelagda turen fungerar inte med posthanteringen, berättar Litlihjalli.

Árneshreppur är Islands minsta och ensligaste kommun. Under vintern är den enda förbindelsen med omvärlden flyget från Gjögur till Reykjavík. Ernir har tidigare flugit på tisdagar och fredagar. Nu flyttas tisdagsflyget till måndagar. Och det påverkar posten.

I kommunen finns 26 registrerade hushåll och två företag. I vinter rör det sig dock i praktiken om betydligt färre invånare. Färre än tjugo personer bor i Árneshreppur hela året.

De senaste åren har utflyttningen från kommunen varit stor. Allt fler ifrågasätter nu om Árneshreppur kommer att överleva. I takt med utflyttningen har dessutom mycket av den sista kvarvarande samhällsservicen försvunnit.

Kommunens enda butik - lanthandeln i Norðurfjörður - lades ned i höstas. Kommunen räknar dock med att en ny butik ska öppna under våren. Skolan har stängt för gott eftersom det inför höstterminen bara fanns en elev i kommunen. Kvar finns en bensinpump och ett litet sparbankskontor.

Nu står det alltså klart att brevbärningen halveras. Post kommer enligt Litlihjalli bara att flygas till och från Gjögur på fredagar. Till den tidigarelagda turen på måndagar finns det inte tillräckligt många försändelser för att den ska vara motiverad. Genom att halvera utbärningen kan posten dessutom minska kostnaderna.

Sedan tidigare får den isländska glesbygden bara post varannan dag. Några andra platser - landsbygd utanför Ísafjörður, Bolungarvík, Patreksfjörður och Bíldudalur, Grímsey, Mjóifjörður och Dalatangi - får nöja sig med två gånger i veckan. Till Mjóifjörður och Dalatangi går det bara en båt två gånger i veckan under vintern. Och posten till Grímsey går med flyg.

Árneshreppur blir nu alltså det enda året runt-bebodda området som under vinterhalvåret bara får post en gång i veckan. Under somrarna kan post delas ut varannan dag.

Här kan du läsa mer om hotet mot Árneshreppur.