måndag 18 mars 2019

Árneshreppur säger ja till första steget för vattenkraftverk

Förberedelserna för ett vattenkraftverk vid Hvalá i Árneshreppur kan börja. Ett enigt kommunfullmäktige säger ja till den nya detaljplan som gör det möjligt för Vesturverk att påbörja arbetet. Företaget får klartecken till bland annat arbetarbostäder, utvinningsområden för sten och en 25 kilometer lång väg.

Inför vårens kommunalval hamnade fokus plötsligt på Árneshreppur i Västfjordarna, Islands minsta och mest ensligt belägna kommun. Ett splittrat kommunfullmäktige hade då sagt ja till den första etappen för ett kraftverksbygge vid Hvalá. Beslutet klubbades med tre röster mot två.

Strax före valdagen folkbokförde sig arton personer i Árneshreppur. En majoritet av dem hävdade att de bodde på gårdar som varit öde i årtionden. De var tillräckligt många för att kunna påverka utgången i valet. Om motståndarna till kraftverksbygget hade fått majoritet hade de kunnat stoppa planerna.

Men alla utom två ändringar av folkbokföringsadresser revs upp eftersom de helt enkelt inte var bosatta i Árneshreppur. I kommunalvalet var det fem från ja-sidan som valdes in i fullmäktige.

De har nu enhälligt röstat ja till förändringar i detaljplanen som innebär att Vesturverk på plats kan börja undersöka förutsättningarna för ett vattenkraftverk. Det innebär bland annat klartecken till en 25 kilometer lång väg från Trékyllisvík vid Norðurfjörður förbi Eyri och Ófeigsfjörður till Hvalá, arbetarbostäder och utvinningsplatser för bland annat sten.

Ändringarna i detaljplanen klubbades redan i höstas. Men då annonserades de två dagar för sent. Därför fick kommunen göra om processen. Den förändrade detaljplanen skickas nu till Skipulagsstofnun för godkännande. När den annonseras på nytt träder den också i kraft. Därmed kan Vesturverks förberedelser börja arbeta på plats vid Hvalá.

Här kan du läsa mer om vattenkraftverket vid Hvalá.