onsdag 20 mars 2019

Dagens citat

"Den stora möjligheten för framtiden inom den isländska turistnäringen ligger i att nå jämvikt i ökning av turister i dessa områden så att turismen fortsätter att bli en ryggradsnäringsgren i ekonomin och uppbyggnaden av livsvillkor på Island. Vi är mycket optimistiska inför framtiden och det finns inget skäl att tro att turisterna skulle försvinna plötsligt som sillen gjorde förr i tiden. Det är otänkbart."

Jóhannes Þór Skúlason, vd för turistbranschens intresseorganisation Samtök ferðaþjónustunnar, säger i Fréttablaðið att han inte befarar något ras för turismen till Island.