fredag 29 mars 2019

Dagens citat

"Tänk bara på alla ord i kyrkospråket. Orden kirkja, biskup, altari, klaustur, nunna och munkur. Alla dessa är lånord från latinet som kom in i språket med införandet av kristendomen. De har anpassat sig så väl till språket att ingen längre tänker på att detta är lånord."

Anna Sigríður Þráinsdóttir, språkvårdare vid RÚV, i RÚV om hur många isländska lånord är så etablerade att få reflekterar över deras ursprung.