fredag 8 mars 2019

Dagens citat

"Det är också en fördel med att bygga här ute på landet att du inte behöver betala flera miljoner för en tomt. Vi kanske får upp huset här för de pengar som vissa kanske hade behövt betala för en tomt i stan."

Björn Henrý Kristjánsson, som tillsammans med hustrun Rosemary Lilja Ríkharðsdóttir bygger ett hus i Búðardalur på västra Island, i Vísir om priserna för att bygga på landet och i huvudstadsregionen.