måndag 18 mars 2019

Efter fem år - Alex godkänns som isländskt flicknamn

Efter fem års kamp mot staten får flickan Alex Emma heta just så. Tidigare har Mannanafnanefnd vid två tillfällen nekat föräldrarna att ge henne namnet Alex. Nämndens skäl är att Alex redan är ett pojknamn och att det på Island inte finns någon hävd för Alex som flicknamn. Men Héraðsdómur Reykjavíkur anser att flickans rätt till sitt namn går före.

I december 2013 valde Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör om förnamn ska godkännas eller inte, att säga nej till Alex som flicknamn. Motiveringen var att Alex redan var tillåtet som pojknamn. Och nämnden tolkade lagen som att ett visst förnamn inte kunde godkännas för bägge könen.

Undantag från den principen kan enligt Mannanafnanefnd bara göras om det finns särskilda skäl. Och på Island fanns det ingen hävd för Alex som flicknamn.

Föräldrarna gav sig inte. När Aríel godkändes som både flick- och pojknamn skickade de in en ny ansökan. Men beslutet från Mannanafnanefnd ändrades inte. Nämnden avslog ansökan eftersom den ansåg att det fanns en starkare tradition för Alex som pojknamn på Island. Och denna tradition stod i vägen för att ge klartecken för Alex som flicknamn.

Eftersom flickan inte hade något godkänt förnamn fick hon länge heta Stúlka, 'flicka', i folkbokföringen. Det är detta "namn" som tilldelas alla flickor som inte har något registrerat förnamn. Stúlka ändrades senare till bara en punkt - något som symboliserar att föräldrarna inte lämnat besked om något förnamn inom den tidsfrist som finns.

Med bara en punkt i passet där det finns plats för ett förnamn går det inte att resa utomlands. Sedan "ersättningsnamnet" Stúlka försvann har familjen inte kunnat färdas utanför Island.

Föräldrarna valde att stämma staten. Det var ett val som innebar en avsevärd ekonomisk risk. Den som inte meddelar ett godkänt namn inom ett halvår från födseln får nämligen böta 1 437 isländska kronor om dagen. Om de förlorade i domstol skulle de riskera att tvingas betala böter på drygt 2 miljoner.

Men Héraðsdómur Reykjavíkur ger föräldrarna rätt. Domstolen anser visserligen att det innebär en viss risk för det isländska språket genom att godkänna Alex som ett flicknamn. Den risken anses dock inte väga lika tungt som Alex Emmas rätt till sitt namn. Det personliga intresset väger enligt domstolen i det här fallet tyngre än det samhälleliga intresset i form av ett traditionellt namnskick.

Föräldrarna behöver inte ansöka om flicknamnet Alex en tredje gång. Héraðsdómur Reykjavíkur ger dem tillstånd att vända sig direkt till folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands för att registrera namnet.

De behöver inte heller stå för några rättegångskostnader. Staten ska betala samtliga kostnader för rättsprocessen.

Det är ännu oklart om staten kommer att överklaga domen till Landsréttur. När staten tidigare förlorat i liknande mål har domarna inte överklagats. Beslutet om ett eventuellt överklagande ligger på justitieminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttirs bord.

Här kan du läsa mer om turerna kring Alex som flicknamn.