lördag 16 mars 2019

En av fyra islänningar vill köpa begagnad elbil

Var fjärde islänning som funderar på att köpa en begagnad bil överväger att välja en eldriven bil. Intresset för elbilar fortsätter att öka - samtidigt som allt färre kan tänka sig att köpa en bensindriven bil. Mest intresserade av elbilar är personer bosatta i huvudstadsregionen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR 2015 frågade om intresset för att köpa begagnad bil var det bara 8 procent som betraktade elbil som det bästa alternativet. Sedan dess har elbilens popularitet ökat från år till år. Nu är det 26 procent som föredrar elbil om de köper begagnat. Inom loppet av ett år har intresset växt med 7 procentenheter.

Dieseldrivna bilar behåller dock ställningen som det mest attraktiva alternativet. Hela 44 procent svarar att de i första hand skulle köpa en dieselbil, en uppgång med 5 procentenheter.

Däremot är det allt färre som kan tänka sig en bensindriven bil. Nu är det 29 procent som föredrar bensin som drivmedel, en minskning med 13 procentenheter på bara ett år.

Metan är det mest attraktiva drivmedelsvalet för 2 procent, en ökning med 2 procentenheter.

Försäljningen av elbilar på Island har ökat dramatiskt de senaste åren. Men laddstationerna finns i stor utsträckning bara i större städer. På landsbygden är det betydligt glesare. Det är ett faktum som tycks påverka opinionen.

På landsbygden är det bara 19 procent som funderar på elbil - men i huvudstadsregionen är det hela 31 procent som överväger eldrivet. Kvinnor samt medel- och höginkomsttagare är också mer intresserade av elbilar. Mindre intresserade är män och låginkomsttagare.

Dieseldrivna fordon lockar fler män och låginkomsttagare. Det är också det i särklass mest eftertraktade drivmedelsalternativet för islänningar på landsbygden.

Bensin är förstahandsvalet för fler begagnatspekulanter bland personer boende i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och kvinnor.

Här kan du läsa mer om intresset för elbilar.