lördag 30 mars 2019

Isländska studenter snoozar mest på morgnarna

Två av tre isländska studenter somnar gärna om på morgnarna i stället för att gå upp direkt när väckarklockan ringer. Inte helt oväntat är det pensionärer som inte använder väckarklocka över huvud taget. Unga islänningar är de som inte anser sig kunna klara sig utan en väckningssignal. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 48 procent av islänningarna snoozar om morgnarna. Vanligast är att inte gå upp ur sängen efter första eller andra väckningssignalen. Men det är 6 procent som slumrar bort alarmet minst fem gånger.

Nästan lika många - 39 procent - använder inte snooze-funktionen. Och 13 procent nyttjar inget alarm för att komma upp om morgnarna.

Bland isländska studenter är det 66 procent som snoozar. Ingen annan yrkesgrupp somnar om så ofta. Motsvarande siffra bland personer i ledande ställning inom näringslivet eller statsapparaten är 41 procent.

Ännu oftare snoozar islänningar i åldern 18 till 29 år. Där är det 76 procent som åtminstone ibland ignorerar alarmet. Och det är bara 1 procent som inte använder något alarm för att komma upp på morgnarna.

En helt annan inställning till att komma upp om morgnarna har pensionärer. Bara 15 procent snoozar. Men det är hela 49 procent som inte har någon väckarklocka medan 36 procent kliver upp ur sängen med hjälp av något alarm utan att snooza.

Andra som sällan snoozar är personer mellan 50 och 67 år, landsbygdsbefolkning och höginkomsttagare. Flitigare snoozare är boende i huvudstadsregionen och låginkomsttagare.

Skillnaderna är dessutom stora mellan olika väljargrupper. Framstegspartiets sympatisörer ratar såväl väckarklocka som snoozande. Renässans anhängare är svårast att få upp ur sängen - var fjärde somnar om minst fem gånger - medan Centerpartiets sympatisörer nöjer sig med att slumra till någon enstaka gång efter att väckarklockan ringt.