söndag 17 mars 2019

Knapp majoritet vill inte att Island tar emot fler flyktingar

En majoritet av islänningarna vill inte att Island ska utöka flyktingmottagandet. Men gapet mellan ja- och nej-sidan är litet. Däremot är avstånden stora mellan olika samhällsgrupper. Yngre, personer med högskoleutbildning, kvinnor och boende i Reykjavík är i större utsträckning positiva till att välkomna fler flyktingar.

De senaste åren har Island tagit emot omkring 50 kvotflyktingar i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. I år kommer antalet kvotflyktingar att växa till omkring 70 personer. Hittills har det funnits ett stort intresse från kommuner att ta emot flyktingar.

En majoritet av de flyktingar som välkomnats de senaste åren har flytt från kriget i Syrien. Island har också vid flera tillfällen nyligen gett hbtq-personer som förföljts i sina hemländer i Afrika en fristad.

Men frågan om ett utökat mottagande delar islänningarna. En knapp majoritet - 53,6 procent - instämmer inte i påståendet om att Island bör ta emot fler flyktingar. Något färre - 46,4 procent - håller med om att flyktingmottagandet ska bli mer omfattande. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Synen på flyktingmottagandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Mest positiva till att ge fler flyktingar en fristad på Island är islänningar i åldern 18 till 24 år, personer som har högskoleutbildning, kvinnor och boende i Reykjavík.

Män, islänningar i åldern 55 till 64 år, personer som enbart har grundskoleutbildning och boende på landsbygden är enligt Gallup i större utsträckning negativa till ett mer generöst utökande.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.