tisdag 26 mars 2019

Kraftig ökning av asylsökande på Island under 2019

Nästan dubbelt så många har sökt asyl på Island hittills i år som under 2018. Den största gruppen asylsökande är irakier. Nu vänder sig Útlendingastofnun till en rad isländska kommuner för att undersöka intresset för att ge personerna en tillfällig bostad under väntan på att ansökan behandlas av myndigheterna.

Under 2018 var det 800 personer som sökte asyl på Island. Det var andra året i följd som antalet minskade efter rekordåret 2016 då det var 1 133 personer som ville få en fristad på Island.

Men den trenden ser ut att vara bruten. Under årets två första månader anlände 146 asylsökande - vilket var fler än under de tre första månaderna under 2018. Trots att mars ännu inte är slut har antalet redan passerat 200 personer. Ökningen fortsätter alltså under mars.

Förra året minskade antalet ansökningar från personer som var medborgare i säkra länder som Georgien och Albanien. Visserligen är det alltjämt georgier och albaner som söker asyl på Island - men det är inte i samma omfattning som för ett par år sedan.

Flest ansökningar under januari och februari gjordes av irakier. Det var enligt statistik från Útlendingastofnun 28 irakiska medborgare som sökte asyl. Det kan jämföras med 16 personer under samma period 2018.

Tolv asylsökande var kom från Afghanistan och Somalia, elva från Venezuela, nio var från Georgien och Nigeria, åtta var från Moldavien och Ryssland samt sex var från Albanien och Iran.

Den plötsliga tillströmningen har gjort att det åter råder brist på boende för asylsökande. Útlendingastofnun vänder sig i ett brev till en rad isländska kommuner. I brevet undersöker myndigheten intresset från kommuner att förse asylsökande med bostäder i väntan på att deras ansökningar prövas.

De kommuner som tecknar avtal med Útlendingastofnun måste också svara för viss social service i väntan på beslut. Om trenden fortsätter kan myndighetens kostnader för mottagandet öka med omkring 2 miljarder isländska kronor i år.

I dagsläget är det tre kommuner - Reykjanesbær, Reykjavík och Hafnarfjörður - som har avtal med Útlendingastofnun. Den senaste tiden har asylsökande protesterat på Austurvöllur i Reykjavík mot villkoren. Missnöjet har bland annat riktat sig mot boendet på Ásbrú i Keflavík.

Här kan du läsa mer om asylsökande till Island.