onsdag 13 mars 2019

Nya avgångskrav mot Islands justitieminister efter dom

Utnämningen av domare till Landsréttur bröt mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det betyder att en man som dömdes för trafikbrott inte fick en rättvis rättegång. Men i förlängningen skapas en rad frågetecken kring Landsrétturs existens. Och ursprunget är justitieminister Sigríður Á. Andersens olagliga utnämning av domare. Nu hotas hon åter av en misstroendeförklaring.

I januari 2018 togs Landsréttur i bruk. Det isländska rättsväsendet fick därmed en tredje instans - och en mellannivå mellan tingsrätterna och Hæstiréttur Íslands, landets högsta domstol. Tidigare hanterade högsta domstolen alla överklaganden från tingsrätterna. Med instiftandet av Landsréttur krävs nu prövningstillstånd för att ett fall ska tas upp i högsta domstolen.

Inför instiftandet av Landsréttur var det justitieminister Sigríður Á. Andersens uppgift att utse femton domare till den nya domstolen. En nämnd rankade de lämpligaste kandidaterna. Bland de femton högst rankade valde hon att göra fyra avsteg. Hon utsåg fyra lägre rankade kandidater och ratade alltså fyra högre rankade kandidater.

Avstegen har redan dömts ut som olagliga. Staten har också dömts att betala skadestånd till topprankade kandidater som valdes bort.

Sigríður Á. Andersen har dock inte medgett några misstag. Hon hävdar att de domar som dömer ut hennes eget agerande är felaktiga. De kandidater som hon ratade på felaktiga grunder har inte heller fått någon ursäkt.

Från oppositionen har kritiken mot Sigríður Á. Andersen varit massiv. Hon har hittills överlevt en misstroendeförklaring. Men nu pekar allt mot att hon snart står inför en ny misstroendeförklaring. Och frågan är då om Gröna vänstern - som innan partiet gick i koalition med Självständighetspartiet riktade hård kritik mot hennes agerande - fortsätter att backa upp Sigríður Á. Andersen.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kom i går fram till att en man som stod åtalad för trafikbrott inte fick en rättvis rättegång i Landsréttur. Skälet var att Árnfríður Einarsdóttir - en av de fyra lägre rankade kandidaterna som ändå fick ett jobb av Sigríður Á. Andersen - inte var utnämnd på korrekt sätt.

En avgörande brist var enligt Europadomstolen att alltinget - där en majoritet röstade för de femton domarna - behandlade samtliga utnämningar i en klump. Både Sigríður Á. Andersens och alltingets hantering av ärendet får hård kritik.

I förlängningen kan domen från Europadomstolen för mänskliga rättigheter innebära att samtliga domar från Landsréttur där någon av de fyra handplockade domarna deltagit också bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Landsréttur svarade i går genom att meddela att inga nya domar kommer att avkunnas i veckan. Domstolen ska nu analysera Europadomstolens slutsatser.

Utanför alltinget i Reykjavík samlades i går eftermiddag omkring 200 demonstranter för att kräva Sigríður Á. Andersens avgång. Hon fortsätter dock att avvisa all kritik. Hon anser att Europadomstolens dom är felaktig. Och hon säger till RÚV att hon inte tänker avgå:
"Jag kommer inte att göra det. Jag har ingen anledning till det."
Sigríður Á. Andersen lyfter fram att Europadomstolen inte var enig. Två av sju domare reserverade sig mot beslutet. De ville fria isländska staten.

Piratpartiet kräver nu justitieministerns avgång. I ett pressmeddelande från partiets alltingsgrupp beskrivs hennes agerande som ett exempel på "politisk korruption" - något som syftar på att Arnfríður Einarsdóttir är gift med Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet och partikamrat med Sigríður Á. Andersen.

Regeringens reaktion på domen riskerar enligt Piratpartiet att minska allmänhetens förtroende för alltinget och rättsväsendet.

Avgångskrav kommer också från Socialdemokraterna. Alltingsledamoten Helga Vala Helgadóttir säger till Vísir att Sigríður Á. Andersens agerande nu skapat "total rättsovisshet" i landet. Och det ansvaret är enligt henne helt och hållet justitieministerns som öppet trotsat tidigare domar och rekommendationer.

Logi Már Einarsson, Socialdemokraternas ledare, påminner på Facebook om den förra misstroendeförklaringen mot henne. Han säger till Vísir att en misstroendeförklaring är oundviklig.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, riktar på Facebook hård kritik mot Sigríður Á. Andersen. Hon anklagar justitieministern för att äventyra rättssäkerheten. Hon anser att Sigríður Á. Andersen borde visa ödmjukhet i stället för att tala om ett överklagande som kan få ovissheten att vara i flera år:
"Landsréttur, ett av det viktigaste tillskotten till rättsväsendet de senaste åren, befinner sig i kaos. Det är därför mycket svårt att följa hur justitieministern ger sig ut på småvägar bakom fjällen för att skapa misstroende mot Europadomstolen för mänskliga rättigheters utfall, som vi islänningar - vilket är värt att notera - aldrig tidigare har överklagat. ... Vi behöver sätta allmänintresset före särintressen. I det ingår att alltinget över partigränserna tar sig an saken och arbetar snabbt och bra. För att skydda rättsstaten, låta rättsväsendet fungera och få bort den osäkerhet som nu råder om Landsréttur. Där ligger vårt ansvar och det är den viktigaste uppgiften för oss alla i alltinget nu efter domstolens utfall. Politisk inskränkthet eller skyttegravar är det inte. Saken behöver lösas - och det genast."
Från regeringspartierna var det tyst i går. Den enda som uttalade sig var Birgir Ármannsson, Självständighetspartiets gruppledare. Han sade till Vísir att förtroendet för Sigríður Á. Andersen inte hade påverkats av gårdagens dom.

Frågan är alltså särskilt besvärlig för Gröna vänstern. Innan partiet gick i koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet kritiserade både Katrín Jakobsdóttir - som i dag är statsminister - och Svandís Svavarsdóttir - som nu är hälsovårdsminister - Sigríður Á. Andersen. Katrín Jakobsdóttir återvänder till Island i dag från en utlandsresa och väntas då kommentera domen.

En som motsatte sig regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet var Gísli Garðarsson. Han valde därför att lämna Gröna vänstern. Men nu sitter han tillfälligt i alltinget som ersättare. Han säger till Vísir att Sigríður Á. Andersen inte kan sitta kvar efter domen:
"Jag anser inte att det är försvarligt att justitieministern i regeringen har en dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter mot sig. Det går bara inte."
Här kan du läsa mer om Landsréttur och Sigríður Á. Andersen.