onsdag 6 mars 2019

Öborna på Flatey vill ännu en gång tillhöra Stykkishólmur

Invånarna på Flatey vill sedan länge byta kommun från Reykhólahreppur till Stykkishólmsbær. De ansträngningarna har ännu inte gett resultat. Nu vill samma öbor byta pastorat. Och åter handlar det i praktiken om ett byte från Reykhólar till Stykkishólmur. Skälet är enligt öborna att de har mer kontakter och bättre kommunikationer med Stykkishólmur.

Flatey är den sista ön i Breiðafjörður som har fast befolkning. Det är nu sex personer som är folkbokförda på Flatey. Öbornas livlina är färjan mellan Stykkishólmur på Snæfellsnes i söder och Brjánslækur i Västfjordarna i norr.

Stykkishólmur ligger inte bara närmast. I Brjánslækur finns inte mycket annat än hamnen. Därför vänder sig öborna i regel till Stykkishólmur för alla typer av service. Exempelvis beställer de livsmedel och andra förnödenheter från butiker i Stykkishólmur som levereras med färjan. Även posten kommer från samma ort.

Men Flatey tillhör inte Stykkishólmsbær - där Stykkishólmur är centralort - utan Reykhólahreppur, där Reykhólar är centralort. Och det är en situation som genom åren har varit allt annat än uppskattad av öborna.

Förra gången de försökte driva fram ett kommunbyte var 2015. Då uppgav öborna att de ville att Flatey skulle tillhöra Stykkishólmsbær. I första hand åberopade de praktiska skäl. Kommunikationerna och det geografiska läget gjorde att de hade det största utbytet med Stykkishólmur.

Till Reykhólar finns ingen färjeförbindelse. Avståndet är dessutom längre till Reykhólar. Där finns inte heller samma utbud av service och tjänster som i betydligt större Stykkishólmur.

Men öborna åberopade också politiska skäl. De hävdade att kommunpolitikerna i Reykhólahreppur försummade Flatey och inte bevakade öbornas intressen. Bland annat fick politikerna i fullmäktige kritik för att inte göra mer för tätare färjeförbindelser till Flatey och för att inte ha löst problemet med båtplatser på ön under vintern.

Kommunpolitikerna i Reykhólahreppur sade nej till kommunbyte. Kritiken ledde dock till att kommunen under sommarmånaderna - då antalet öbor stiger till över hundra personer - vid några tillfällen hade personal stationerad på ön.

Missnöjet bland öborna finns kvar. I somras fick kommunen kritik för att inte göra något åt den lilla huvudvägen på Flatey som då var i mycket dåligt skick.

Den här gången vill invånarna på Flatey alltså byta pastorat och tillhöra Stykkishólmur i stället för Reykhólar.

Nyligen beslutade kyrkomötet enligt ett pressmeddelande om att slå ihop pastoraten i Hólmavík och Reykhólar. Syftet med att utvidga pastoraten är att de ska betjänas av fler präster än en. Det ska i sin tur ge bättre service.

Vad det i praktiken innebär för Flatey är oklart. I regel hålls bara en gudstjänst om året i kyrkan på ön.

Gunnar Sveinsson är ordförande i kyrkorådet på Flatey. Han säger till RÚV att de tänker vända sig till statskyrkan med en begäran om att få tillhöra pastoratet i Stykkishólmur. Skälen som anges är ännu en gång större utbyte och bättre kommunikationer.

Kanske har invånarna på Flatey bättre förutsättningar att få sin vilja fram den här gången. Nu ligger avgörandet inte hos kommunpolitikerna i Reykhólahreppur. I stället behöver de klartecken från prosten i Västfjordarna, pastorn och pastoratet i Stykkishólmur samt Biskupsstofa.

Här kan du läsa mer om öbornas önskan om att få tillhöra Stykkishólmsbær i stället för Reykhólahreppur.