måndag 4 mars 2019

Självständighetspartiet ökar gapet till Socialdemokraterna

Gapet mellan Självständighetspartiet och Socialdemokraterna ökar. Avståndet mellan Islands två största partier är nu hela 8,2 procentenheter. Ytterligare sex partier klarar femprocentsspärren till alltinget. Folkets parti hamnar för andra månaden i följd under spärren. Samtidigt ligger Islands socialistparti över spärren för andra månaden i rad. Det visar en mätning utförd av Gallup.

Självständighetspartiet har i dag en ohotad position som Islands största parti. I den senaste väljarbarometern från Gallup befäster partiet sin ställning. Försprånget till tvåan Socialdemokraterna ökar avsevärt.

Nu har Självständighetspartiet stöd av 25 procent av de isländska väljarna, en ökning med 1,6 procentenheter. Samtidigt sjunker väljarstödet för Socialdemokraterna med 2,3 procentenheter till 16,8 procent.

Siffran är Socialdemokraternas lägsta på sju månader. För Självständighetspartiet är det den högsta noteringen hos Gallup på fyra månader.

Gröna vänstern återtar positionen som tredje största parti. Stödet ökar med 1 procentenhet till 12,3 procent.

Piratpartiet förlorar 1,1 procentenheter och får nu 11,6 procent. Renässans ökar med 0,8 procentenheter till 9,9 procent. Framstegspartiet vinner 0,2 procentenheter och har nu 9 procent av väljarkåren bakom sig.

Sympatierna för Centerpartiet rasade efter Klausturskandalen. Fortfarande ligger stödet långt under den nivå som partiet hade innan partiledningen avslöjades med att håna och kränka kvinnor och olika minoritetsgrupper under en barrunda. Stödet ökar dock för andra månaden i följd. Nu får partiet 6,7 procent, en uppgång med 0,2 procentenheter.

Folkets parti hamnar under femprocentsspärren till alltinget för andra månaden i följd. Avståndet till spärren ökar med 0,3 procentenheter. Folkets parti får nu 3,4 procent.

Islands socialistparti klarar däremot spärren för andra månaden i följd. Den här gången balanserar partiet exakt på spärrnivån och får 5 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter.

Stödet för den koalition som styr Island - och som består av Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är nu 48,5 procent, en tillbakagång med 0,6 procentenheter. Siffran är den tredje sämsta för regeringen hos Gallup sedan maktskiftet för ett drygt år sedan.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.