söndag 7 april 2019

Alltinget använder en halv miljon pappersark om året

Över en halv miljon pappersark förbrukades i alltinget under 2018. Kostnaden för allt papper som förbrukades inom loppet av ett år var närmare 1 miljon isländska kronor. Det parti som använde minst kopieringspapper var Piratpartiet. Centerpartiets ledamöter hade den största förbrukningen av papper bland de åtta partierna i alltinget.

Det är Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, som i en interpellation till talmannen Steingrímur J. Sigfússon ställer frågor om pappersförbrukningen i alltinget. Totalt köptes papper till en summa av 955 558 isländska kronor under 2018.

I svaret framgår att ledamöterna uppmanas att använda så lite kopieringspapper som möjligt. Antalet skrivare har minskats och ledamöterna har fått instruktioner om att skriva ut på bägge sidorna.

Det har även gjorts andra saker för att minska förbrukningen. Till exempel skrivs inga mötesdokument till nämndsammanträden ut. I stället finns alla dokument tillgängliga digitalt för medlemmarna.

Totalt gick det åt 539 500 pappersark under förra året. Piratpartiet använde förra året bara 3 070 sidor - vilket var den klart lägsta förbrukningen. Centerpartiet svarade för den största förbrukningen med 11 949 ark.