måndag 15 april 2019

Biskop sågar centerpartist för utspel om asylsökande

Biskop Agnes M. Sigurðardóttir kallar centerpartisten Ólafur Ísleifssons uttalanden om asylsökande för osmakliga. När asylaktivister och asylsökande demonstrerade på Austurvöllur i Reykjavík för bättre villkor fanns hon bland åhörarna. Ólafur Ísleifsson vände sig bland annat mot att demonstranterna fick använda toaletterna i domkyrkan.

Tidigare i år demonstrerade asylsökande och asylaktivister på Austurvöllur i Reykjavík. De reste tält på torget och höll manifestationer där de krävde bättre villkor och en nedläggning av boendet på Ásbrú i Reykjanesbær.

Austurvöllur ligger vid domkyrkan och alltinget. Ólafur Ísleifsson, alltingsledamot för Centerpartiet, tog en bild på demonstranterna som han publicerade på Facebook. Han citerade en man som han talat med på torget och frågade retoriskt om inte det han sade återspeglade folkviljan:
"Skicka de här människorna ut ur landet omedelbart."
Senare raderade Ólafur Ísleifsson inlägget. Men han tog upp frågan i alltinget. Han vände sig till justitieminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir och klagade bland annat på "tältläger" på torget. Han kritiserade att personer från kyrkan var på plats och att domkyrkan förvandlats till "allmänhetens avträde".

Utspelet fick en hel del beska reaktioner från alltingets bänkar. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir svarade att demonstrationsrätten garanterades i grundlagen. Hon hade därför inga synpunkter på vilka som deltog i protesterna.

Sveinn Valgeirsson, kyrkoherde i domkyrkan, sade till Eyjan att kyrkan inte öppnats speciellt för asylsökande eller demonstranter. Här gällde samma regler för alla:
"Kyrkan öppnades inte särskilt för den ena eller den andra, och jag kan naturligtvis inte neka någon tillträde medan kyrkan är öppen eftersom kyrkan inte tar någon ställning. När kyrkan är öppen är den öppen för alla."
Ólafur Ísleifsson sade senare till Eyjan att det inte var toalettbesöken som bekymrade honom. Han hävdade att kyrkans attityd återspeglade en allmän inställning i stora delar av samhället:
"Detta handlar om att det gås så långt för att tillmötesgå dessa människor. Och att sådana reaktioner kan leda till att vi får ett ökat antal med tillhörande kostnader som annars kunde användas för att förbättra hälso- och sjukvården och annan infrastruktur."
Biskop Agnes M. Sigurðardóttir var själv på plats under demonstrationerna. I en intervju i Mannlíf kallar hon Ólafur Ísleifssons kommentarer för "osmakliga". Hon säger att det är i enlighet med kristendomen att hålla kyrkor öppna för alla som behöver dem:
"Statskyrkan har, precis som andra kyrkor i västvärlden, engagerat sig i frågor rörande asylsökande på grund av att vi inte ser på asylsökande som asylsökande. Vi ser på dem som människor. ... Vi öppnar kyrkorna för våra människor och vi hjälper asylsökande på grund av att vi är kristna - inte på grund av att de är kristna."
Under protesterna på Austurvöllur uppstod konfrontationer mellan demonstranter och polis. Flera demonstranter använde domkyrkans toaletter för att skölja ur ögonen sedan polis använt tårgas mot personer som inte följde anvisningar och agerade hotfullt.