lördag 20 april 2019

Dagens citat

"Ministermakten på Island är mycket ovanligt och inom internationell vetenskap så betraktas detta som ett system som helt enkelt inte fungerar. Eftersom det faktiskt inte går att ställa samarbetspartier i regeringen i inför den situationen att de behöver ta ansvar för en ministers agerande där de i praktiken inte haft något att säga om det."

Gunnar Helgi Kristinsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om isländska ministrars möjligheter att ta beslut utan att först förankra dem i alltinget.