onsdag 3 april 2019

Dagens citat

"Vi hade mycket noggrant gått igenom vad det hade kunnat betyda. Som framkommit innan så ansåg vi inte det försvarbart att använda offentliga medel för att gå in i driften av detta bolag. Vi hade gått igenom vad det hade kunnat betyda och tittat på exempel från annat håll. Många har nämnt det tyska flygbolaget Air Berlin. Om vi hade gått in på motsvarande sätt hade det betytt att staten hade blivit en ansvarig part för Wow Airs alla förpliktelser. Vi hade gett oss in i flygverksamhet och hade i praktiken behövt arbeta för att minska bolagets aktivitet samtidigt som statens roll hade varit att försöka säkra intäktsströmmar in. Så alla våra rådgivare avrådde bestämt från en sådan åtgärd."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om varför regeringen inte ingrep för att förhindra Wow Airs konkurs - läs mer här.