söndag 28 april 2019

Drönare kan övervaka havet runt Island

En drönare av modellen Hermes 900 testas nu på flygplatsen i Egilsstaðir. Tanken är att den ska kunna användas för att övervaka havet runt Island. Testerna pågår i tre månader. Drönaren är utrustad bland annat kamera och radar. Drönaren har en räckvidd på 800 kilometer. Förhoppningen är att den ska komplettera och på sikt även ersätta bemannade flygplan.

Nyligen lyfte för första gången en drönare av modellen Hermes 900 från flygplatsen i Egilsstaðir. Drönaren är tillverkad i Israel. Vingspannet är 15 meter och den väger drygt ett ton. Drönaren har en räckvidd på 800 kilometer. Maxhastigheten är 120 kilometer i timmen.

Drönaren kommer att bli en ganska vanlig syn längs den isländska östkusten under den närmaste tiden. Fram till juli testas den av kustbevakningen i samarbete med Europeiska sjösäkerhetsbyrån. Det uppger kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Drönaren är utrustad med bland annat kamera och radar. Den har också utrustning som plockar upp nödanrop och skickar dem vidare till kustbevakningens ledningscentral.

På sikt är tanken att drönaren ska ersätta bemannade flygplan. Även om den är obemannad så styrs och följs den av kustbevakningens personal på marken.

Uppgiften är att övervaka havet runt Island. Räckvidden är tillräcklig för att drönaren ska kunna flyga till gränsen för Islands ekonomiska zon i Atlanten och tillbaka. Förutom att användas som hjälp vid räddningsaktioner - till exempel för att bestämma positioner och för att leverera bilder som fungerar som beslutsunderlag - ska den även brukas för att spana efter utsläpp.

Georg Kr. Lárusson, chef för kustbevakningen, säger till Vísir att TF-SIF - det enda bemannade flygplan som kustbevakningen har i dag - sannolikt blir det sista flygplanet i bruk. I framtiden kommer sannolikt själva övervakningen att skötas av drönare. Helikoptrar kommer att användas för insatser ute till havs.