onsdag 24 april 2019

Efter olyckstillbud - vill öppna flygplatsen i Hornafjörður

Täta moln och strejkande utrustning gjorde det omöjligt för den 44-årige piloten att navigera sig fram till flygplatsen i Egilsstaðir. Över havet tvingades han gå ned på 130 meters höjd för att kunna se var han befann sig. De ogynnsamma förutsättningarna på östra Island gör att en utredning av händelsen föreslår att mindre flygplan i stället ska kunna landa i Hornafjörður.

Vid flera tillfällen har alltingsledamöter föreslagit att flygplatsen i Hornafjörður utanför Höfn ska få internationell status. För att det ska vara möjligt behöver den byggas ut. Hittills har förslagen aldrig fått majoritet. Flygplatsen trafikeras i dag bara av inrikesflyg.

Nu föreslår Rannsóknarnefnd flugslysa att flygplatsen ska öppnas för internationell trafik. I det här fallet gäller det mindre plan som korsar Atlanten och mellanlandar på Island under resan mellan Europa och Nordamerika.

Skälet till rekommendationen är ett olyckstillbud som inträffade på östra Island sommaren 2014. En 44-årig man var ensam i ett enmotorigt flygplan. Han lyfte från Vágar på Färöarna för att mellanlanda på Island och därefter fortsätta mot Nordamerika.

Det var vid 16-tiden den 4 juli 2014 som piloten drabbades av allvarliga problem. Isbildning gjorde att flera viktiga instrument slutade fungera. Han kunde därför inte få hjälp att navigera till flygplatsen i Egilsstaðir. Samtidigt gjorde tjock molnighet att han inte såg någonting.

Mannen tappade orienteringen. Utanför Islands östkust gick han ned till 130 meters höjd för att komma under molnen. Han larmade samtidigt flygplatsen i Egilsstaðir. Genom att flyga på mycket låg höjd under molnen lyckades han så småningom landa säkert.

Olyckstillbudet var allvarligt. I Rannsóknarnefnd flugslysas utredning av händelsen föreslås att flygplatsen i Hornafjörður ska få internationell status. Det innebär att mindre flygplan skulle kunna använda den när väderförhållandena på den större flygplatsen i Egilsstaðir är ogynnsamma.

Men nämnden vill också se mer instruktioner och information på engelska. Bland annat bör piloter uppmanas att kontakta Veðurstofa Íslands för löpande uppdateringar om väderförhållanden.

Här kan du läsa mer om förslag att ge flygplatsen i Hornafjörður internationell status och här kan du läsa rapporten i sin helhet.