onsdag 3 april 2019

Flyg försenat efter blixtnedslag - resenär nekas ersättning

Efter att ha träffats av blixten under inflygningen mot Washington valde Icelandair att ställa in flyget tillbaka till Island. Blixtnedslaget hade skadat planet och bolaget gjorde bedömningen att en grundlig besiktning var nödvändig. För en passagerare innebar det en försening på tjugo timmar. Men resenären har enligt Samgöngustofa rätt till någon ersättning.

Under inflygningen till Washington den 28 juli 2017 träffades Icelandairs plan av blixten. Planet kunde ändå landa som normalt i Washington.

Men en inspektion av planet efter landningen visade att det skadats av blixtnedslaget. Det kunde inte uteslutas att skadorna skulle kunna påverka planet och därmed äventyra passagerarnas säkerhet. Samtidigt var det mycket dåligt väder i Washington vilket höll många plan på marken. Icelandair valde att ställa in avgången från Washington till Keflavík.

Konsekvenserna blev stora förseningar för de resenärer som var bokade på det flyg som ställdes in. En av passagerarna - som skulle fortsätta från Keflavík till Glasgow - anlände till slutdestinationen tjugo timmar senare efter tidtabellen.

Trots den stora förseningen efter det inställda flyget fick resenären ingen ersättning från Icelandair. I samband med att avgången ställdes in fick resenären inte heller någon information om sina rättigheter.

Resenären vände sig därför till Samgöngustofa med ett krav på ersättning. Men myndigheten säger nej.

Icelandair skriver i ett svar att blixtnedslaget som föranledde det inställda flyget och följdförseningarna var en händelse som bolaget inte kunde kontrollera. Icelandair hade heller ingen möjlighet att undvika blixtnedslaget eftersom det inte gick att förutse.

I svaret hänvisar Icelandair till en prejudicerande dom från Europadomstolen om fåglar som flugit in i motorer och skadat dem. Där har passagerare nekats ersättning just på grund av att det inte betraktats som något som flygbolag kan råda över. Icelandair tolkar regelverket som att blixtnedslag är en händelse av samma oförutsägbara och opåverkbara natur som fåglar som förstör motorer.

Även Samgöngustofa betraktar blixtnedslaget som en händelse som stod utanför Icelandairs kontroll. Myndigheten ifrågasätter heller inte beslutet att stanna kvar på marken extra länge på grund av dåligt väder i Washington efter inspektionen av planet.

Resenären blir alltså utan ersättning. Däremot var det ett regelbrott från Icelandairs sida att inte informera resenären om rättigheter i samband med förseningar. Det brottet ger dock inte resenären rätt till någon ersättning.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet.