onsdag 17 april 2019

Island kränkte Bjarni Ármannsson - fälls för dubbla straff

Bjarni Ármannsson betalade skattetillägg men dömdes ändå för skattebrott. Men det var en kränkning av hans mänskliga rättigheter. I praktiken straffades Glitnirs tidigare vd två gånger för samma sak - och det är inte tillåtet. Därför ger Europadomstolen för mänskliga rättigheter Bjarni Ármannsson rätt mot den isländska staten.

Fram till våren 2007 basade Bjarni Ármannsson över Glitnir, en av de tre isländska storbanker som kollapsade hösten 2008. Efter kraschen började han utredas misstänkt för skattebrott. Det visade sig att han för inkomståren 2006 till 2008 redovisade för låga kapitalintäkter. Totalt var det drygt 200 miljoner isländska kronor som han inte deklarerade.

Bjarni Ármannsson hade bland annat inte redovisat aktieförsäljningar, aktieutdelningar, ränteintäkter och valutaintäkter. Han skulle ha betalat 10 procent i skatt.

När han uppmärksammades på bristerna betalade han skattetillägg. Bjarni Ármannsson betalade 20,4 miljoner samt straffavgifter på 25 procent av beloppet. Han medgav att deklarationerna var felaktiga men att det berodde på oavsiktliga misstag från hans sida.

Trots att han betalade in skatterna i efterhand åtalades Bjarni Ármannsson för skattebrott. Hæstiréttur Íslands dömde honom till åtta månaders villkorlig dom samt 35 miljoner isländska kronor i böter.

Bjarni Ármannsson ansåg att han hade straffats två gånger för samma sak. Därför begärde han att fallet skulle prövas i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Nu får han rätt. Att han dömdes trots att han betalat skattetillägg utgjorde en dubbel bestraffning. Och det är enligt domstolen ett rättsvidrigt agerande.

Isländska staten ska betala Bjarni Ármannsson 5 000 euro i skadestånd. Staten ska också stå för hans rättegångskostnader på 29 800 euro.

Domen kom inte oväntat. Tidigare har Europadomstolen för mänskliga rättigheter fastslagit att affärsmannen Jón Ásgeir Jóhannessons rättigheter kränktes när han på Island dömdes för skattebrott trots att han betalat skattetillägg. Eftersom fallen är mycket lika var det förväntat att domstolen även skulle betrakta Bjarni Ármannssons fall som dubbel bestraffning.

Här kan du läsa mer om Bjarni Ármannssons skattebrott och här kan du läsa domen i sin helhet.