måndag 29 april 2019

Justitieminister vill avskaffa fängelse för ärekränkning

Ärekränkning kan inte längre ge fängelse. Och rubriceringen försvinner ur brottsbalken och blir i stället en civilrättslig fråga. Den som fälls för ärekränkning kan inte heller dömas till att betala kostnaderna för att publicera domen i isländska medier. Det är några av huvuddragen i ett nytt lagförslag från justitieminister Þór­dís­ Kol­brún­ Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir.

Det har gått nio år sedan alltinget klubbade uttalandet om Icelandic Modern Media Initiative. Tanken var att Island skulle stärka yttrande- och pressfriheten. Vissa hoppades också att Island skulle kunna bli en internationell fristad för visselblåsare.

Nu ser det ut som att de första delarna av de riktlinjer som då drogs upp faktiskt kan bli verklighet. Justitieminister Þór­dís­ Kol­brún­ Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir har i alltinget lagt fram ett förslag med stora förändringar när det gäller ärekränkning, förtal och smädelse.

Förslaget ska göra så att Island får en modern lagstiftning på området. Det ska dessutom främja just yttrande- och pressfrihet. De senaste åren har isländska domstolar gång på gång fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att inte ha tillräckligt vida ramar för vad som får sägas och publiceras.

Ärekränkning ska enligt förslaget försvinna från brottsbalken. I stället blir ärekränkning en civilrättslig fråga. Det innebär också att ärekränkning inte längre kan ge fängelse. Den som fälls för ärekränkning kan bli skyldig att betala skadestånd och att kompensera för ekonomiska skador.

Ingen ska kunna fällas för ärekränkning när det gäller försvarliga värdeomdömen eller sanna uppgifter som framförs i en debatt med allmänintresse. Ingen ska heller kunna fällas för att ha spridit ärekränkande uttalanden som fällts av andra personer.

Preskriptionstiden sänks till ett år från dagens två år. Om det rör sig om uttalanden om en avliden person har efterlevande make eller maka, barn och föräldrar möjlighet att inleda en rättsprocess om ärekränkning.

Även när det gäller förtal blir det vissa förändringar. Den som döms för förtal kan inte längre tvingas stå för kostnader för publicering av domen i medier.

En annan förändring är att skyddet för presidenten samt utländska stater och deras statschefer och flaggor försvinner. I dag kan det ge fängelse att smäda en statschef. Men det avsnittet i lagen vill alltså Þór­dís­ Kol­brún­ Reyk­fjörð Gylfa­dótt­ir slopa helt och hållet.

Här kan du läsa mer om arbetet med det nya lagförslaget.