måndag 22 april 2019

Kvinna tvingas betala skuld hon hävdar hon inte kände till

Kvinnan hävdade att kontot som tecknats i hennes namn i själva verket enbart använts av hennes sambo. Och han gjorde det utan att hon kände till att kontot existerade. Efter några år hade skulderna för kontokrediten stigit till 14,5 miljoner isländska kronor. Nu tvingas kvinnan betala hela beloppet. Hæstiréttur Íslands anser inte att det är bevisat att hon inte haft med kontot att göra.

Det var under 2009 som en kvinna i 50-årsåldern tecknade ett konto i Sparisjóður Vestmannaeyja, en sparbank som senare togs över av Landsbanki. När kontot stängdes 2015 hade kvinnan en skuld på 14,5 miljoner isländska kronor för kontokrediter.

Ungefär vid samma tidpunkt avled hennes sambo. När banken vände sig till domstol för att få tillbaka pengarna hävdade kvinnan att hon inte kände till kontot. Hon uppgav att sambon hade utnyttjat henne genom att föra över kontokrediterna till ett eget konto.

En majoritet av överföringarna gick just till mannens eget konto. I Héraðsdómur Suðurlands fick kvinnan rätt. Domstolen ansåg inte att det var bevisat att hon känt till kontots existens. Dessutom hade banken väntat för länge med att försöka driva in kraven. Därför var kvinnan inte betalningsskyldig trots att det på pappret var hennes konto.

Men Hæstiréttur Íslands gör en annan bedömning. Visserligen gick majoriteten av överföringarna till sambons konto, men pengar överfördes också vid ett tillfälle till ett bolag som hon grundat. En gång gjordes ett uttag märkt med registreringsnumret på en bil som hon köpte. Och två insättningar gjordes från ett annat av hennes bankkonton till detta konto.

Dessutom skickade banken genom åren totalt 68 kontoutdrag och 37 brev om kontokrediten.

Hæstiréttur Íslands anser inte att Landsbanki väntat för länge med att driva in skulden. Inte heller anser rätten att det är bevisat att hon inte känt till kontot. Tvärtom finns flera överföringar som visar att hon haft med det att göra.

Kvinnan ska nu betala drygt 14,5 miljoner isländska kronor plus ränta till Landsbanki. Hon behöver dock inte stå för några rättegångskostnader.

Här kan du läsa domen i sin helhet.