lördag 27 april 2019

Kvinnor och unga oftare motståndare till jakt på sillval

Frågan om jakt på sillval fortsätter att dela islänningarna. Men motståndet mot valfångsten ökar. Och det är framför allt kvinnor och yngre islänningar som motsätter sig jakten. Män anser i större utsträckning att jakten bör fortsätta. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av Jarðarvínir.

Island kommer att jaga vikval och sillval fram till 2023. Jakten på sillval är den mest kontroversiella. Beståndet är mindre och marknaden på Island är mycket begränsad. Den största delen av de sillvalar som skjuts går på export. Dessutom har flera sällsynta korsningar mellan sillval och blåval skjutits.

Jarðarvínir är en organisation som arbetar för att få ett stopp på valfångsten. Enligt en undersökning utförd av Gallup visar att 38 procent säger ja till fortsatt jakt på sillval, 37,8 procent säger nej till jakt och 24,2 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Attityderna till jakten på sillval skiljer sig mellan olika grupper. Bland islänningar i åldern 18 till 24 år är det bara 22 procent som är för fortsatt jakt och hela 38 procent som vill att valfångsten upphör.

Bland män är 47 procent positiva och 36 procent negativa till fortsatt jakt. Bland kvinnor är det bara 28 procent som tycker att jakten på sillval bör fortgå medan 39 procent uppger att den bör upphöra.

När Jarðarvínir i höstas tog hjälp av Gallup för att ställa motsvarande fråga var 35,7 procent emot fortsatt jakt och 35,1 procent för. Jämfört med en undersökning som gjordes i våras har motståndet ökat. Då var det en majoritet som förespråkade fortsatt jakt.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.