tisdag 9 april 2019

Lunnefågeln ovanligt tidigt vårtecken på Grímsey

Lunnefågeln blir ett allt tidigare vårtecken på Grímsey. I år syntes fågeln till i havet runt ön redan den sista helgen i mars. Svafar Gylfason - som liksom sin far håller redan på när lunnefågeln återvänder till Grímsey för att häcka - konstaterar att den inom loppet av en förhållandevis kort tidsperiod tidigarelagt ankomsten med två veckor.

Fiskaren Svafar Gylfason har de senaste nitton åren antecknat när lunnefågeln för första gången syns till vid Grímsey. Tidigare gjorde hans pappa likadant. Han säger till RÚV att han i år upptäckte de första lunnefåglarna sista helgen i mars när han var ute och fiskade sjurygg:
"Tidigare kom den förmodligen hit omkring den 10 april men nu har vi alltid kunnat börja se den före månadsskiftet, ofta den 27 till den 30 mars."
Kommunen skriver i ett pressmeddelande att det brukar dröja ytterligare några veckor innan lunnefågeln återvänder till sina hålor på ön. Ofta tros hanen komma först för att hinna påbörja arbetet med hålan medan honan dyker upp något senare.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln på Grímsey.