torsdag 11 april 2019

Majoritet säger nej till import av färskt kött från EU

En majoritet av islänningarna vill inte tillåta import av färskt kött från EU och EES-området. Och bara var fjärde vill skrota importförbudet mot färskt kött. Motståndet är starkast bland väljare som sympatiserar med Framstegspartiet, Centerpartiet och Gröna vänstern. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Från och med den 1 september i år vill fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson avskaffa förbudet mot färskt kött från EU- och EES-länderna. Det är inget förslag som han lägger fram på grund av personlig övertygelse. I stället är det en konsekvens av att förbudet står i strid med EES-avtalet.

Inledningsvis var tanken att han även skulle tillåta import av färska ägg och mjölkprodukter. Även dessa förbud står sannolikt i strid med EES-avtalet. Men där finns det ännu inga domar som tvingar regeringen att agera. Därför avstår Kristján Þór Júlíusson än så länge och koncentrerar sig på att skrota köttförbudet.

Frågan är kontroversiell och det är inte säkert att det finns en majoritet i alltinget för att slopa importförbudet. Kristján Þór Júlíusson har Självständighetspartiet med sig. Även inom Gröna vänstern - det näst största regeringspartiet - är uppslutningen bakom förslaget ganska god. Men inom Framstegspartiet finns många frågetecken.

Sigurður Ingi Jóhannsson, kommun- och kommunikationsminister samt ledare för Framstegspartiet, har sagt att han med hänvisning till livsmedelssäkerhet överväger att rösta emot förslaget. Liknande tankar har flera andra framstegspartister. Och de har inte övertygats av Kristján Þór Júlíussons löften om omfattande krav på kontroller och dokumentation av importerat kött.

Motståndet är starkt även bland allmänheten. Hela 56 procent motsätter sig import av färskt kött från EU- och EES-länder. Bara 27 procent vill häva förbudet. Resterande 17 procent är varken positiva eller negativa till förslaget.

Kvinnor, pensionärer och personer bosatta på landsbygden vill i större utsträckning behålla importförbudet. Män, islänningar i åldern 18 till 49 år och boende i huvudstadsregionen vill oftare att det ska avskaffas.

Inom tre partier är motståndet kompakt. Hela 81 procent av Framstegspartiets väljare motsätter sig ett slopat förbud. Samma åsikt har 80 procent av Centerpartiets sympatisörer och 78 procent av Gröna vänsterns anhängare. Även inom Självständighetspartiet är det en majoritet - 55 procent - som vill behålla förbudet.

Mest positiva till en avveckling är Renässans väljare. Här är det 68 procent som vill avskaffa förbudet. Inom ytterligare två partier är det fler som vill tillåta import av färskt kött. Bland Socialdemokraternas sympatisörer är det 51 procent som anser att förbudet bör hävas. Den åsikten delar 48 procent av Piratpartiets anhängare.

Här kan du läsa mer om förslaget att tillåta köttimport från EU- och EES-länder.