söndag 14 april 2019

Ryska bombplan åter i Natos övervakningszon

För andra gången i år flög ryska bombplan in i Natos luftövervakningsområde. Även den här gången flög de utan påslagna transpondrar. De möttes av italienskt stridsflyg som var stationerat i Keflavík. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson ser den ryska närvaron som en återspegling av ett nytt politiskt läge.

På morgonen den 18 mars i år flög två ryska bombplan av typen Tupolev Tu-142 in i Natos luftövervakningsområde runt Island. Två italienska stridsflygplan av typen Eurofighter Typhoon EF-2000 lyfte från Keflavík för att identifiera planen. De ryska flygplanen flög utan påslagen transponder.

En liknande händelse inträffade på kvällen den 27 mars. Även den gången var det två ryska Tupolev Tu-142 som flög in i luftövervakningsområdet. Och också vid detta tillfälle lyfte två italienska stridsflygplan från Keflavík för att identifiera planen. Inte heller den här gången hade de transpondrarna påslagna. Det uppger kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Det var andra gången i år som ryska flygplan oannonserat flög in i Natos luftövervakningszon. Första tillfället skedde på femårsdagen av den ryska annekteringen av Krim. Det här skedde bara en gång under 2018 - i december - och inte någon gång under 2017.

Inmarschen på Krim blev också startpunkten för ökad rysk aktivitet i Nordatlanten. Som en konsekvens har olika Nato-länder med allt tätare intervaller börjat patrullera det isländska luftrummet med stridsflyg tillfälligt stationerat i Keflavík.

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson säger till RÚV att han inte kan uttala sig om hur nära de ryska bombplanen har varit gränsen för det isländska luftrummet. Han anser att det ryska agerandet utgör en risk för annan flygtrafik. Att två liknande incidenter inträffat på kort tid är ett tecken på en ny situation i regionen:
"Detta säger något om ökad rysk aktivitet i detta område. Det som händer där är att de ryska maskinerna kommer utan att ge sig tillkänna och de svarar inte på anrop i radiotelefoni och annat sådant. Så de italienska maskinernas uppgift var att identifiera dem och följa dem ut ur området. Detta kan störa civilt flyg eftersom det ofta är på ungefär samma höjd som de aktuella ryska maskinerna och på grund av det har vi det här arrangemanget - både luftrumsövervakning och luftrumspatrullering - så uppstår ingen fara."
Här kan du läsa mer om ryska bombplans aktivitet nära Island.