söndag 21 april 2019

Stabil export av valkött från Island till Japan

Omkring 1 500 ton valkött har de senaste åren gått på export från Island. Intäkterna har legat på en knapp miljard isländska kronor om året. I praktiken handlar det om en årlig fartygstransport där Hvalur - det enda isländska företaget som jagar större valar - säljer sillval till Japan. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Nyligen blev det klart att Island tillåter jakt på sillval och vikval i ytterligare fem år. Branschen har dock haft det tufft i många år. Ogynnsamma väderförhållanden och utökade skyddszoner har påverkat jakten på vikval och lett till att det inte funnits tillräckligt med kött på den inhemska marknaden. Utan förändrade förutsättningar blir det svårt att få den jakten att bli lönsam.

Hvalur hf. är branschens jätte. Kristján Loftsson, vd och storägare i Hvalur, gör enorma förluster på jakten på sillval. Ändå fortsätter jakten. Konsumtionen av sillval på Island är inte stor. Den främsta marknaden är i stället Japan.

I praktiken är det också den enda exporten av valkött och andra produkter av val som skett de tre senaste åren. Ny statistik från Hagstofa Íslands visar att exporten förra året uppgick till 1 469 ton till ett värde av 940 miljoner isländska kronor. Under 2017 såldes 1 407 ton till ett pris av 995 miljoner. och 2016 var exporten 1 529 ton för 1,6 miljarder.

Få rederier vill befatta sig med produkter av val. Hvalur har därför årligen hyrt in ett fraktfartyg som seglar från Hafnarfjörður till Japan med sillval ombord. Och det är alltså denna export som syns i myndighetens statistik.

Här kan du läsa mer om valfångsten.