måndag 8 april 2019

Statsminister stödjer inte förslag om Nato-folkomröstning

Statsminister Katrín Jakobsdóttir vill att islänningarna i en folkomröstning får avgöra om landet ska stanna kvar i Nato. Men hon anser sig inte kunna ställa sig bakom åtta partikamraters förslag om att hålla en folkomröstning. Hon berättar heller inte hur hon kommer att rösta när frågan blir aktuell i alltinget.

Den 4 april var det 70 år sedan Nato bildades. När årsdagen firades i Washington representerades Island av utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson. För hans del är frågan oproblematisk. Självständighetspartiet stod såväl 1949 - när en majoritet i alltinget röstade för inträde - som i dag för ett isländskt medlemskap.

Fem dagar tidigare - den 30 mars - lade Andrés Ingi Jónsson, alltingsledamot för Gröna vänstern, fram ett förslag i alltinget om att folkomrösta om medlemskapet. Han presenterade det på dagen 70 år efter den omröstning i alltinget som gav klartecken till det isländska inträdet i Nato.

Bland undertecknarna fanns ytterligare sju av Gröna vänsterns alltingsledamöter. Det var bara namnteckningarna från två statsråd - statsminister Katrín Jakobsdóttir och hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir - samt talmannen Steingrímur J. Sigfússon som saknades.

Att just dessa tre politiker - som tidigare backat upp förslag om att folkomrösta och att lämna Nato - inte var med var inte oväntat. I regeringsförklaringen beskrivs Nato-medlemskapet som en hörnsten i isländsk utrikespolitik och försvar. Underskrifter från Katrín Jakobsdóttir och Svandís Svavarsdóttir hade knappast varit förenliga med regeringens politik.

Och av tradition avstår talmannen från att ta ställning i kontroversiella frågor. Att Steingrímur J. Sigfússon har uppdraget är dessutom en direkt konsekvens av regeringssamarbetet mellan Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Det hade som talman varit svårt för honom att driva en politisk linje som stod i strid med regeringens hållning i frågan.

Katrín Jakobsdóttir säger till Vísir att hon fortfarande anser att Island bör lämna Nato. Men på grund av regeringssamarbetet med två partier som vill stanna kvar i försvarsalliansen kan hon inte ställa sig bakom förslaget den här gången:
"Jag har naturligtvis alltid sagt att det är normalt att vi funderar om inte sådana beslut borde fattas i folkomröstningar men jag är dock inte med på det här förslaget nu eftersom jag har skrivit under en regeringsförklaring och jag har som statsminister en viss uppgift att tjäna gentemot Nato. Så jag är inte med nu men jag har varit med tidigare."
Målet är enligt Katrín Jakobsdóttir att få upp frågan om fortsatt Nato-medlemskap på den politiska dagordningen. Hon ger till Vísir inget entydigt svar på hur hon tänker rösta när partikamraternas förslag om en folkomröstning behandlas i alltinget:
"Ja, vi får nu se hur det blir med den saken men det är naturligtvis så att min rörelse har varit den enda politiska rörelsen som öppet har förklarat sitt motstånd mot Nato och det förändrar därför inte att vår politik är helt oförändrad, men vi har dock gått med på det i regeringsförklaringen att acceptera en säkerhetspolitik där detta är en av grundpelarna av dem som nämns så jag står fast vid den."
Här kan du läsa mer om förslaget att folkomrösta om Nato-medlemskapet.