tisdag 30 april 2019

Valfångst kan få nordamerikaner att bojkotta Island

En majoritet av amerikaner och kanadensare tror att många valar är utrotningshotade. Och nästan lika många är beredda att bojkotta produkter från länder som bedriver valfångst. Frågan om ansvarsfull jakt på val delar både amerikaner och kanadensare. Det visar undersökningar som gjorts på uppdrag av Íslandsstofa inom ramarna för kampanjen Iceland Naturally.

När fiskeminister Kristján Þór Júlíusson tidigare i år meddelade att Island tillåter jakt på sillval och vikval fram till 2023 var det ett beslut som fick internationell uppmärksamhet. Men enligt utrikesdepartementet resulterade beslutet inte i några omfattande protester.

Jarðarvinir, en organisation som vill stoppa valfångsten, vände sig till ambassaderna i London, Paris, Berlin och Washington DC. Tillsammans hade de enligt Vísir tagit emot ett fyrtiotal samtal och meddelanden efter beslutet. Och den 26 mars var det fyra personer som demonstrerade mot jakten utanför Islands ambassad i Stockholm.

Hittills har flera olika rapporter - som tagits fram på uppdrag av regeringen - visat att valfångsten sannolikt inte har några negativa ekonomiska konsekvenser. Men nu visar det sig att Íslandsstofa inom ramarna för projektet Iceland Naturally ända sedan 2004 frågat amerikaner och sedan 2008 kanadensare om deras attityder till valfångst.

Íslandsstofa har inte på eget initiativ lyft fram siffrorna. Opinionsmätningarna visar att det är många nordamerikaner som ogillar valfångst. Många kan också tänka sig att bojkotta produkter från länder som jagar val.

I USA är det 49 procent som svarar att de skulle rata produkter från länder som bedriver valfångst. Det är den högsta siffran sedan 2004. De som förespråkar bojkott blir fler från år till år. De som inte tycker att valfångst är något problem blir färre från år till år.

Hela 63 procent av amerikanerna tror att de flesta arterna av val är utrotningshotade. Även det är en stigande siffra. Samtidigt är det 50 procent som inte vill tillåta det som Íslandsstofa kallar för "ansvarsfull" jakt. Bara hälften så många anser att valfångst bör bedrivas om det kan göras ansvarsfullt.

Även i Kanada är det många som motsätter sig jakt på val. Här uppger 45 procent att de skulle bojkotta produkter från ett land som ägnar sig åt valfångst. Andelen som inte skulle överväga en bojkott minskar kontinuerligt.

Det är 66 procent av kanadensarna som har uppfattningen att de flesta typerna av val är hotade. Och 56 procent vill inte tillåta jakt. Inte ens hälften så många ger klartecken för "ansvarsfull" jakt.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.